Verhaal van water op de Brabantse Wal

Water kom je hier overal tegen. In de zuidwestpunt van Brabant heeft Evides drie waterwingebieden: Huijbergen, Ossendrecht en Halsteren. Door de steilrand heeft het gebied een bijzondere waterhuishouding met vele vennetjes, graslanden, heide en naald- en loofbossen. Evides gebruikt het diepe grondwater voor het maken van drinkwater.

Onze gebieden bij Ossendrecht en Huijbergen maken deel uit van een internationaal natuurgebied: Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Halsteren is onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie. In totaal gaat het om 250 hectare natuurgebied van Evides.

Van diep grondwater tot drinkwater

We maken hier drinkwater uit grondwater, dat zich diep onder de Brabantse Wal in de bodem bevindt. De natuur beschermt zo de bron van het drinkwater. Het grondwater kwam vele jaren geleden als regen, hagel of sneeuw naar beneden en sijpelde daarna steeds dieper de grond in. Met pompputten halen wij het grondwater omhoog, en vervoeren het naar onze drinkwaterzuiveringen.

Hoe wordt mijn drinkwater gemaakt

alt

Op pad

Door het hele gebied lopen wandel- en ruiterpaden. Wilt u de pompputten zien, en waar uw drinkwater vandaan komt? Volg de wandelroute ‘Kikker’, die dwars door ons grondwaterbeschermings- en waterwingebied loopt. In bijna zes kilometer voert het u langs vennen, bos en heide. Met wat geluk ziet u onderweg ook de schaapskudde of een ree. Of bezoek het herstelde Kooiheide Ven in Huijbergen, of bewonder de vele libellen in Halsteren.

Bekijk wandelroute 'Kikker'

Waargenomen door de veldbioloog

Samen met de boswachters van Bosgroep Zuid Nederland herstelt Evides al jaren vennetjes. Verschillende natte, lage plekken in het bos waren verdwenen door bijvoorbeeld bos- of landbouw. Oude kaarten werden erbij gepakt én de vennen in ere hersteld. Met resultaat, zo concludeerden de Insectenwerkgroep van de Vereniging voor Veldbiologie na onderzoek. Na 79 jaar is de zeldzame platte waterwants weer terug in Noord-Brabant. Ze troffen de ondergronds levende veenmol aan en de grote loopkever goudrandschallebijter is gezien!

alt

De Brabantse Wal in beeld

Een bijzondere waterhuishouding en nieuwe kansen voor natuurontwikkeling.

Bekijk de video

Internationale samenwerking voor natuur

In Ossendrecht en Huijbergen werken wij op internationaal niveau samen: met Vlaamse en Nederlandse overheden, natuurorganisaties, agrariërs, landgoedeigenaren, waterbeheerders en waterbedrijven. En dat is nodig! Samen zorgen wij dat in het natuurgebied altijd voldoende water is van de juiste kwaliteit, in verschillende grondlagen en aan de oppervlakte. Zo kan de natuur het beste tot bloei komen.

Meer over de samenwerking

De Groot Meer in volle glorie

Een bijzonder resultaat van de samenwerking is de natuurontwikkeling bij het ven De Groote Meer. Daar stroomt elk winterseizoen kwalitatief goed water naartoe, dankzij een waterleiding die Evides namens de partners aanlegde in 2016. En dat was hard nodig.

De waterhuishouding op de Brabantse Wal en ook de kwaliteit van het water in de vennen, waterlopen en het ondiepe grondwater is anders dan voorheen. Dit komt onder andere door bebouwing, waterwinning, luchtvervuiling, landbouwactiviteiten en andere aanpassingen in het landschap. Actie was en is dus nodig! En daar houdt Evides zich ook volop mee bezig. Zo werken wij mee aan het omvormen van landbouwgrond tot natuur, het herstel van nog meer vennen en het verbeteren van de waterkwaliteit aan de oppervlakte. Eerder brachten wij ook al onze diepe grondwaterwinningen terug. Samen slaan wij de handen ineen, op internationaal niveau en mét bewezen effect. Dat blijven wij doen.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.