Onderzoek naar waterkwaliteit

We volgen de waterkwaliteit vanaf de bron, tijdens het zuiveringsproces, in het leidingnet en tot aan de kraan. Zo kunnen we veilig drinkwater thuis garanderen. Het hele systeem is erop ingericht om vroegtijdig te signaleren, te melden en waar nodig acties te treffen.

Begint bij de bron

Rivier- en grondwater zijn de bronnen voor ons drinkwater. Daar beginnen wij ook met meten. Zo volgen we de kwaliteit van het Maaswater met sensoren en biologische monitorsystemen. Door continu onderzoek te doen, kennen wij de samenstelling van het rivierwater. We zien veranderingen snel en kunnen actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de inname te stoppen en het rivierwater van lage kwaliteit niet te gebruiken. Zo blijven wij veilig drinkwater leveren, ook bij calamiteiten en vervuiling in rivieren. 

Nauwkeurig analyseren

We meten nog meer: dagelijks zijn 15 collega’s op pad om monsters te nemen. Totaal zo'n 43.000 per jaar. Zij nemen niet alleen monsters van het rivier- en grondwater, maar doen dit ook structureel tijdens de verschillende zuiveringsstappen. En van het drinkwater zelf. Het laboratorium Aqualab Zuid analyseert de monsters op een groot aantal chemische en biologische parameters. Het gaat om duizenden stoffen. Daarmee is kraanwater het best gecontroleerde voedingsmiddel in Nederland. 

Eisen aan de Nederlandse drinkwaterkwaliteit

Evides waterlab

Nieuwste meetmethoden

De meetmethoden zijn uiterst gevoelig en kunnen hele lage concentraties stoffen aantonen. Sommige stoffen kunnen al per nanogram gemeten worden (een nanogram is 0,000 000 001 gram). We weten zo steeds meer en kunnen veel eerder stoffen opsporen en nader onderzoeken. Er wordt ook continu onderzoek gedaan naar nauwkeuriger meetmethoden, bijvoorbeeld samen met wetenschappers van KWR Watercycle Research Institute en universiteiten. 

Onderzoeksprogramma’s

Evides wil diepgaander inzicht hebben in de waterkwaliteit. Wij meten op meer stoffen dan we wettelijk verplicht zijn. Om de resultaten te interpreteren, heeft Evides een onderzoeksafdeling die zich bezighoudt met de drinkwaterkwaliteit, nieuwe zuiveringstechnieken, duurzaamheid en nog veel meer. De medewerkers werken samen met andere (onderzoeks-)instellingen en universiteiten in binnen- en buitenland.
 

Meer weten?

U kunt op onze website ook meer lezen over de eisen aan het Nederlandse drinkwater en stoffen in drinkwater. Heeft u nog vragen voor ons, neem dan contact op met onze Waterkwaliteitsafdeling via het contactformulier. U kunt aangeven waarin u geïnteresseerd bent en meer informatie of uitleg vragen

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.