40 jaar: spaarbekkens in de Biesbosch

Het Moseven op de Brabantse Wal

Op 13 augustus 1974 opende Prins Claus officieel de spaarbekkens in de Biesbosch. Nog steeds stroomt er dagelijks water vanuit de bekkens naar vier drinkwater-zuiveringslocaties van Evides Waterbedrijf. De omvang en werkwijze met de bekkens zijn uniek.

Oppervlaktewater uit de Maas ondergaat in de spaarbekkens een natuurlijke voorzuivering, waarna het naar de zuiveringslocaties van Evides gaat om te dienen als grondstof voor de productie van drinkwater. Met de spaarbekkens voorziet Evides ongeveer 2,5 miljoen consumenten – particulier, bedrijf en industrie – in Zuid-Holland en Zeeland nu en in de toekomst van betrouwbaar water.

Terug in de tijd

In april 1973 vonden de eerste proefleveringen plaats vanaf de spaarbekkens in de Biesbosch naar drinkwaterzuiveringslocaties Berenplaat in Spijkenisse en Kralingen in Rotterdam. Dit verliep goed en sinds 1 juni 1973 leveren de bekkens continu voorgezuiverd oppervlaktewater aan beide vestigingen. De officiële opening vond plaats op 13 augustus 1974 door Prins Claus. Een feestelijk moment want de omvang en werkwijze van de bekkens was uniek in de wereld.

De bekkens bleken zeer effectief om het water van goede kwaliteit te leveren aan de zuiveringslocaties. In 1980 werd daarom een leiding aangelegd vanuit de Biesbosch naar zuiveringslocatie Baanhoek in Dordrecht en in 1988 volgde locatie Braakman in Zeeuws-Vlaanderen. De twee bekkens die sinds 1973 in gebruik waren – de ‘Honderd en Dertig’ en de ‘Petrusplaat’ – kenden al een grote inhoud, maar met het oog op behoud van voldoende voorraad werd in 1980 een derde spaarbekken aangelegd: de ‘Gijster’. Alle drie de bekkens zijn vernoemd naar eerdere polders.

Immense voorraad

In de spaarbekkens slaat Evides oppervlaktewater op uit de Maas; de grootste bron voor de productie van drinkwater, naast grond- en duinwater. In Limburg en Noord-Brabant meten we de kwaliteit van het rivierwater. Alleen het beste water nemen we in; is het water bijvoorbeeld te troebel, dan stoppen we tijdelijk de inname. De spaarbekkens vormen in deze situaties ook een buffer waarmee we voor zo’n 2 tot 3 maanden schoon drinkwater kunnen maken.

80 miljard liter = 80.000 wedstrijdzwembaden vol water

Het zuiveringsproces start met het innemen van oppervlaktewater, dat wordt opgeslagen in de spaarbekkens. In de bekkens ondergaat het water – zo’n 80 miljoen m3 in totaal – een natuurlijke voorzuivering van gemiddeld vijf maanden. Deze periode levert een grote kwaliteitsverbetering van het water op, zo blijkt steeds weer uit onderzoek. Via zogenaamde ruwwaterleidingen pompen we het water vervolgens naar de productielocaties. Daar ondergaat het een intensieve behandeling, zodat we schoon en betrouwbaar water kunnen leveren aan de klant.

Internationaal bekend

De werkwijze met deze grote spaarbekkens is uniek in Nederland, maar ook internationaal is er veel aandacht voor. De omvang, de natuurlijke zuivering en de mogelijkheid tot het tijdelijk stoppen van de inname van oppervlaktewater, zorgen dat de spaarbekkens in de Biesbosch een indrukwekkende en zeer waardevolle stap zijn in het zuiveringsproces.

140 jaar historie

Meer lezen over de historie van Evides Waterbedrijf? Bekijk de tijdlijn over 140 jaar drinkwater via www.evides.nl/historie.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.