Evides sluit aan bij Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Op woensdag 14 december zijn drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf aangesloten bij het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Daarmee werken in het NAD nu twaalf gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen.

We zijn overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. Onze klanten mogen van ons verwachten dat we er zoveel mogelijk aan doen om onze dienstverlening goedkoper, toekomstgerichter en logischer in te richten. Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea) en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf) vinden deze samenwerking vanzelfsprekend. Drossaert: “Graag verbreden wij onze waterketensamenwerking met Delfland en gemeenten. Samen onze dienstverlening goedkoper, logischer en toekomstgericht maken is wat inwoners van ons mogen verwachten. Eigenlijk zijn wij de enigen die nu nog niet aan tafel zitten.” Ottolini: “We werken samen aan een toekomstbestendige waterketen, die voldoet aan de verwachtingen van bewoners en bedrijven. Dit doen we door op concrete vraagstukken samen te werken op het gebied van kennis, ervaring en uitvoering.”

Aan de slag

We draaien direct mee in verschillende NAD-projecten. Dat levert frisse nieuwe perspectieven op. Zo komen we al in de ontwikkelfase van een wijk tot afstemming met gemeenten over de werkzaamheden. Door tijdig aan tafel te zitten kunnen partijen de verschillende belangen op een constructieve manier in de gebiedsinrichting meenemen.
En door kennis uit te wisselen over hoe cijfers tot stand komen en data samen te brengen, ontstaan er inzichten waarmee scherpere prognoses kunnen worden gemaakt. Van bevolkingsprognoses binnen gemeenten naar prognoses voor drinkwaterverbruik, naar prognoses voor waterafvoer en -zuivering. Dit maakt efficiënte bedrijfsvoering en betere dienstverlening in de hele waterketen mogelijk. Alle NAD-projecten zijn te vinden op www.afvalwaterketen.com.

Samenwerken in de waterketen

Evides werkt samen met verschillende waterketenpartners aan concrete, betekenisvolle projecten. We leggen waar mogelijk verbinding, delen kennis en stemmen werkzaamheden af. Dit doen we aan de hand van vijf thema’s en met tal van organisaties. Meer lezen? Kijk op onze themapagina ‘Samenwerken in de waterketen’.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.