Hoe zorgt Evides voor een goede drinkwaterkwaliteit?

Moeder en zoon drinken kraanwater van Evides in tuin

​In Nederland moet kraanwater aan zeer strenge wettelijke eisen voldoen. Zo testen wij het drinkwater op meer dan 700 verschillende stoffen. Daarnaast bewaken en onderzoeken wij continu onze bronnen.

Om een goede drinkwaterkwaliteit te garanderen, voeren wij dagelijks controles uit op het water. Dat doen we met het water in de bron, in de zuivering, in de leiding én het water dat uit de kraan stroomt. We controleren dus van bron tot tap.

Drie bronnen: rivier-, grond- en duinwater

Het waarborgen van een goede waterkwaliteit begint bij de bron. Naarmate die bronnen schoner zijn, verloopt de zuivering sneller, eenvoudiger, goedkoper en met minder energieverbruik. Het water dat bij u uit de kraan komt, maken wij uit rivier-, grond- of geïnfiltreerd duinwater. Ruim 80% van het door Evides gezuiverde water heeft de Maas als bron. Voordat het Maaswater naar onze drinkwaterproductielocaties gaat, vindt in drie spaarbekkens in de Biesbosch een natuurlijke voorzuivering plaats. Daarnaast wint Evides diep grondwater op de Brabantse Wal en bij Dordrecht. Ook maken we gebruik van oppervlaktewater uit het Haringvliet. Na een voorzuivering pompen we dit water naar de duinen bij Ouddorp en Haamstede, waar het water een natuurlijk zuiveringsproces doorloopt. Vervolgens pompen we het weer op en zuiveren het door tot  schoon drinkwater.

Onderzoek in de zuivering, in het leidingnet en bij de kraan

Ook tijdens de zuivering, in het leidingnet en bij de kraan thuis controleren wij of het drinkwater voldoet aan de strengen normen die hiervoor in Nederland gelden. Zo rijdt een team van ‘monsternemers’ door het hele leveringsgebied van Evides waar ze op vaste én willekeurige punten stoppen en water aftappen (oftewel: ‘watermonsters’ nemen). Dit doen zij ook wanneer er iets verandert in de zuivering of het leidingnet (onderhoud of aanleg van nieuwe leidingen). De watermonsters worden in een laboratorium onderzocht op een breed scala aan stoffen. Zien we afwijkingen, wordt direct actie genomen, zodat klanten altijd kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater.

Meest gecontroleerde voedingsmiddel

Drinkwaterbedrijven rapporteren onderzoeksresultaten aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij volgen nauwlettend de kraanwaterkwaliteit. Hiermee is kraanwater één van de meest gecontroleerde voedingsmiddelen in Nederland.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.