Nieuwe impuls samenwerking Waterpoort

Groep mensen die samenwerken in Waterpoort staan bij elkaar

Partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland hebben de samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort’ ondertekend. Ook Evides doet mee.

De samenwerkingsovereenkomst vormt de komende vier jaar de basis van projecten die bijdragen aan meer bedrijvigheid in de regio Waterpoort: het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. De drie leidende thema’s zijn Water, Deltanatuur/Landschap en Erfgoed, waarbij verbinding met landbouw, energie en leefbaarheid voor de hand liggen.

Samenwerken loont

“Waar we als buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van elkaar wisten, zien we nu dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een jachthaven, de duurzame exploitatie van een fort, het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied; samen krijgen we veel meer voor elkaar dan alleen”, aldus Frank Hommel, wethouder Economische Zaken, Toerisme en Recreatie op Tholen en gastheer van de dag.

‘Wij zijn Waterpoort’

Tijdens de bijeenkomst werd ook het magazine  ‘Wij zijn Waterpoort’ gepresenteerd, een blad met verhalen van mensen uit Waterpoort, over hun dromen en hun passies en hoe ze die in Waterpoort tot werkelijkheid hebben gemaakt.
Peter de Water, voorzitter van de lokale watersportvereniging in Tholen overhandigde het eerste exemplaar aan Johan van den Hout, Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant (Natuur, Milieu en Water). De Water: “Waterpoort gaat van dromen naar concreet ‘doen’. Hierdoor is het gebied gaan bruisen en dat valt op. De mooie plekken in de natuur, erfgoed en natuurlijk de havens worden steeds bekender. Dat levert niet alleen trots op bij de ondernemers en de burgers van deze regio, het leidt ook tot economische spin-off.”

Versterken en verbinden

Ook gedeputeerde Van den Hout benadrukte het belang van een aanpak, gericht op het zichtbaar maken, versterken en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aanwezig zijn. “Waterpoort zorgt er voor dat we samen kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.”

Partners in Waterpoort

• Gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Tholen
• Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland
• Waterschap Brabantse Delta
• Regio West-Brabant
• Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap
• ZLTO
• Onderwijs: Avans Hogeschool, NHTV, HZ University
• Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging
• Rabobank
• Suiker Unie
• Waterbedrijven: Evides Waterbedrijf en Brabant Water
• Programma DuurzaamDoor
• Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
• Streekorganisatie Brabantse Wal
• Samenwerkende havens en watersportverenigingen
• Samenwerkende forten

Eerdere berichten

Vrouw drinkt thuis kraanwater

Nieuwe website!

Welkom op onze nieuwe website met een fris, nieuw design. De site is zo ontwikkeld dat u deze optimaal kunt bekijken op ...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.