Officiële start compenserende maatregelen Kierbesluit op Goeree-Overflakkee

Heimachine met werklui bij de Haringvlietsluis

Op 25 juli 2016 is de uitvoering van de compenserende maatregelen vanwege het Kierbesluit op Goeree-Overflakkee officieel gestart met het slaan van de eerste heipalen voor het nieuwe pompstation van Evides Waterbedrijf. Op 21 juni is het bestemmingsplan Zoetwatervoorziening in werking getreden en daarmee kunnen nu de werkzaamheden op Goeree-Overflakkee worden uitgevoerd.

De eerste heipalen zijn vandaag de grond ingeslagen en vormen het fundament voor het nieuw te bouwen pompstation tussen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. Gedurende het komende maanden wordt het pompstation gebouwd.

Tegelijkertijd wordt een 14 kilometer lange nieuwe waterleiding aangelegd vanaf het pompstation naar het huidige leidingnet bij Stellendam. De werkzaamheden aan de leiding zijn begin juni al gestart voor zover dit mogelijk was binnen het bestaande bestemmingsplan. Inmiddels is 6 kilometer leiding aangelegd.

Waterschap Hollandse Delta gaat op Goeree-Overflakkee onder meer nieuwe sloten aanleggen of bestaande sloten verbreden. In juni is alvast gestart met de eerste voorbereidingen om de sloten ten westen van het Kanaal van Dirksland te verbreden. Met de aanpassing in het bestemmingsplan, kunnen de werkzaamheden van het waterschap ook breder worden opgepakt.

Haringvlietsluizen in 2018 op een kier

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier om de internationale vismigratie te bevorderen. Om dit mogelijk te maken moeten eerst de compenserende maatregelen zijn uitgevoerd door Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf. Hiermee blijft de zoetwatervoorziening voor het land op Voorne-Putten en Goeree Overflakkee én de drinkwatervoorziening voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland geborgd.

Uitgebreide informatie over de maatregelen staat op de gezamenlijke website kierharingvliet.nl.

Eerdere berichten

Geïnteresseerden beleven de Biesbosch in het klein

Beleef de Biesbosch

Vlak naast ons spaarbekken Petrusplaat in de Brabantse Biesbosch ligt het Museumeiland. Daar is van alles te ontdekken o...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.