Ambitie: 2000 hectare drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023

vier foto's van zonnepanelen

In januari vond de officiële startbijeenkomst plaats van het Nationaal Consortium 'Zon op Water', dat bestaat uit 30 bedrijven waaronder Evides Waterbedrijf, kennisinstellingen en overheden. Samen hebben wij de ambitie om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en drijvende zonneparken te realiseren. Een duurzaam initiatief. Het consortium is onder leiding van SEAC (Solar Energy Application Centre).

In Nederland en vergelijkbare landen is het beschikbaar landoppervlak voor zonneparken beperkt. Er is wel een groot oppervlak aan water beschikbaar dat mogelijk geschikt is voor drijvende zonnecentrales. Zo kunnen we bijdragen aan de Nederlandse doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2023. Zonne-energie op water is mogelijk goedkoper dan zonne-energie op land, vanwege efficiëntere projectontwikkeling, hogere kWh-opbrengst en de mogelijkheid om gemiddeld grotere parken aan te leggen dan op land.

Pilot

In een pilot worden vanaf april 2017 vier verschillende systemen beproefd op stormbestendigheid. De proef vindt plaats in de Slufter op de Maasvlakte.

Samen bereiken we meer

Samen met partners streven wij als waterbedrijf ernaar vervuiling te voorkomen en bevorderen we een verantwoord, duurzaam klimaat. We voorzien als drinkwaterleverancier in een eerste levensbehoefte en vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Dit brengt voor ons verantwoordelijkheden met zich mee voor mens en milieu. Het consortium bestaat, naast Evides Waterbedrijf, uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel, de gemeente Rotterdam, de kennisinstellingen ECN, TNO en KNMI, energiebedrijf Eneco, netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin, zeven waterschappen en drie andere drinkwaterbedrijven. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.