Fundering gelegd voor nieuw pompstation Oranjezon

bouwvakkers staan bij bouwproject pompstation oranjezon

Op bijna zes meter diepte werken bouwlieden aan het nieuwe pompstation van Evides Waterbedrijf, dat we inpassen in de duinen. De pompen transporteren drinkwater en zorgen voor de juiste waterdruk, ook in het drukke toeristenseizoen.

In het voorjaar en de zomer ontvangt Zeeland veel toeristen; waardoor het gebruik van kraanwater stijgt. Pompstation Oranjezon zorgt dat inwoners van Walcheren en Noord-Beveland en de camping- en hotelgasten ook tijdens de vakantiedrukte kunnen rekenen op een goede waterdruk. Het station is vanwege zijn leeftijd aan vervanging toe. Met de nieuwbouw kunnen we weer vele tientallen jaren vooruit.

Natuurbeheer

Het nieuwe, energiezuinige pompstation komt op dezelfde locatie als het oude: bij natuurgebied Oranjezon. De werkzaamheden voeren we uit in nauwe afstemming met de omgeving en de natuurbeheerder. Zo zijn omleidingen aangegeven en verkeersregelaars aanwezig op drukke dagen. Het grondwater dat wij uit de diepe bouwput halen om veilig te kunnen werken, brengen wij weer in op een andere plek in de duinen. Zo blijven de duinvalleien nat. Naar verwachting is het nieuwe pompstation in het voorjaar 2018 in gebruik.

Bijzonder natuurgebied

Oranjezon is een bijzonder natuurgebied, met veel verschillende soorten dieren en planten. Het pompstation staat bij de entree, op een plek die vroeger ingericht was als groot bedrijfsterrein. Een aantal oude gebouwen is enkele jaren geleden al weggehaald. Na de nieuwbouw sluit de locatie naadloos aan bij het landschap. Een duinpan en begroeiing bedekken dan deels het nieuwe pompstation.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.