Grondstoffen uit afvalwater lokaal terug te winnen

grondstoffen in potjes die teruggewonnen zijn afvalwater in een pilotinstallatie

De afgelopen jaren hebben we onderzocht of het mogelijk is om decentraal grondstoffen terug te winnen uit huishoudelijk afvalwater. Het antwoord is: ja, deels. Voor sommige stoffen is het zeer goed mogelijk. Voor andere stoffen geldt dat het niet efficiƫnt is of helemaal niet mogelijk. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers van RINEW na een vier jaar durend onderzoek.

Wereldwijd neemt het belang van schoon en bruikbaar zoet water toe en groeit de belangstelling voor het hergebruik van (afval)water. Afvalwater zien we steeds meer als grondstof. Onder de naam RINEW (Rotterdam Innovative Nutrients, Energy and Watermanagement) is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het op een innovatieve en duurzame manier hergebruiken van nutriënten, energie en water uit afvalwater. In de pilotinstallatie op het terrein van stadsboerderij Uit Je Eigen Stad in Rotterdam-West testten onderzoekers het terugwinnen van verschillende grondstoffen uit rioolwater, zoals cellulose fosfor, stikstof, humuszuren en water.

Terugwinnen en hergebruik

Het is goed mogelijk om gietwater terug te winnen uit rioolwater. Het teruggewonnen water krijgt van DCMR een einde-afvalstatus. Dit betekent dat het gietwater geleverd kan worden aan de stadstuin. Cellulose biedt verschillende kansen voor hergebruik, zoals het fabriceren van verpakkingsmateriaal. Deze en andere mogelijkheden zijn onderzocht. Humuszuren kunnen dienen als bodemverbeteraar in de landbouw. Het is gelukt om humuszuren terug te winnen uit afvalwater. Voor hergebruik zijn aanvullende kwaliteitsstappen nodig. Technisch is het mogelijk maar de concentraties stikstof en fosfor waren te laag om efficiënt terug te winnen.

Vervolgonderzoek

Het onderzoeksproject RINEW stopt eind dit jaar. Met de opgedane kennis en een Interreg subsidie start hierna het vervolgonderzoek NEREUS. Hierin werken Nederlandse, Belgische, Franse en Engelse partners samen. De huidige RINEW partners zijn betrokken bij dit wateronderzoek dat plaatsvindt bij Uit Je Eigen Stad. Daarnaast voert Delft Blue Innovations vervolgonderzoek uit op de afvalwaterzuivering in Den Hoorn. 

RINEW

RINEW is een samenwerking tussen Evides Waterbedrijf, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Gemeente Rotterdam. RINEW is één van de voorbeeldprojecten binnen de Rotterdamse Samenwerking Afvalwaterketen (RoSA). Begin 2017 won RINEW een duurzaamheidsprijs: de Enlightenmentz of the Year Award.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.