Minder hinder en betere dienstverlening door slim samenwerken

Annette Ottolini en Marc van der Linden ondertekenen het convenant

Netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf gaan nauwer samenwerken en zo onder meer de hinder voor klanten verminderen. Marc van der Linden (CEO Stedin) en Annette Ottolini (Algemeen Directeur Evides) tekenden hiervoor een convenant.

De werkgebieden van Stedin en Evides overlappen elkaar voor een groot deel in Zuid-Holland. Daardoor komen de twee bedrijven elkaar vaak tegen bij werkzaamheden. Door nu structureel samen te werken kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat straten twee keer kort achter elkaar opgebroken worden op dezelfde plek. De twee bedrijven verwachten dat intensievere samenwerking bijdraagt aan het verhogen van de klanttevredenheid en dat de productiviteit bij het vervangen van bijvoorbeeld gas- en waterleidingen fors omhoog kan door deze werkzaamheden gecombineerd uit te voeren.

Structureel samenwerken loont

In de afgelopen jaren werkten Stedin en Evides al regelmatig samen. Van structureel samenwerken kwam het echter nog niet. Algemeen Directeur Annette Ottolini (Evides): “Voor Evides Waterbedrijf is omgevings- en klantgericht werken het uitgangspunt. Dat betekent ook samenwerken met andere partijen. Door de samenwerking met Stedin vandaag te formaliseren, kunnen we de impact van projecten op de omgeving beperken en efficiënter werken om minder hinder te hebben van de schaarste aan aannemers in de aantrekkende economie. Dat is winst voor iedereen.”

Stedin en Evides zijn enthousiast over het gezamenlijk aanpakken van werkzaamheden. CEO Marc van der Linden (Stedin): “Opengebroken straten vormen een grote ergernis. Door nu structureel samen te werken kunnen we die ergernis terug dringen. Dat betekent dat we niet alleen op straat meer samenwerken, maar juist ook achter de schermen in de voorbereiding.”

Voordeel op veel gebieden

In maart 2017 tekenden Stedin en Evides al een intentieverklaring tot meer samenwerking. De afgelopen maanden is onderzocht op welke vlakken dat kan. Naast het verminderen van hinder door werkzaamheden, valt er ook voordeel te halen op het gebied van veranderende wetgeving, werving van technisch personeel en datamanagement.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.