Nieuwe tarieven voor drinkwater in 2018

glas waarin de tariefopbouw is te zien van de kosten voor drinkwater

Betrouwbaar en veilig drinkwater in Zuidwest Nederland, dat is waar Evides voor staat. Duurzaam geproduceerd en 24/7 thuis afgeleverd.

In 2018 veranderen de drinkwatertarieven qua opbouw. Deze wijziging houdt verband met de voorschriften die vanuit de Drinkwaterwet gelden voor de tariefstelling en wijken af van het eerder door Evides gevoerde tariefbeleid. De tarieven die de klant betaalt, zijn direct gebaseerd op de vaste en variabele kosten die Evides maakt. 

De prijs voor 1.000 liter drinkwater bedraagt in 2018 € 0,687. Het vastrecht wordt € 86,36 per jaar (bedragen exclusief BTW, Belasting op Leidingwater en eventuele precario). Deze nieuwe huishoudelijke tarieven gelden voor het gehele voorzieningsgebied van Evides Waterbedrijf.

Vast en variabel

Voor het zuiveren en leveren van drinkwater maakt Evides vaste en variabele kosten. Onder de vaste kosten vallen onder meer de kosten in verband met de leveringszekerheid – zodat u continu toegang heeft tot drinkwater – en het facturatieproces. Deze kosten worden verrekend via het vastrecht. Met het variabele tarief betaalt u voor de kostprijs per verbruikte liter.

Meer informatie

In de tarievenregeling 2018 vindt u het totaaloverzicht van alle drinkwatertarieven. 
 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.