Waterkring West breidt succesvolle samenwerking uit

Waterschap Brabantse Delta, zes gemeenten in West-Brabant en de nieuwe partners Evides Waterbedrijf en Brabant Water, ondertekenden op 22 februari de samenwerkingsovereenkomst in de waterketen binnen Waterkring West. De overeenkomst verbindt partijen tot 2022. Doel: kostenbesparing in de waterketen en verder verbeteren van de dienstverlening aan inwoners van West-Brabant.

De afvalwaterketen is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater, overtollig regenwater en grondwater door de gemeenten, en het transporteren en zuiveren van dit afvalwater door de waterschappen. Samenwerking is nodig om deze taken uit te voeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, met name in stedelijke gebieden.

Drinkwater sluit aan

In Waterkring West wordt sinds 2011 samengewerkt in de afvalwaterketen door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta. Omdat wij samen met Brabant Water het drinkwater leveren in Zuidwest-Nederland, maken we ook deel uit van de waterketen én sluiten we nu ook aan. Door aan te haken bij de Waterkring kan het werk in de waterketen nog efficiënter worden uitgevoerd. 

Projecten Waterkring West

Waterkring West heeft de afgelopen jaren al diverse succesvolle projecten afgerond zoals het Waterloket, een digitaal document dat gemeenten kunnen gebruiken op hun eigen website om inwoners te informeren over water gerelateerde zaken. De komende jaren staan er nieuwe projecten op de agenda, onder andere gericht op de Omgevingswet.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.