Aandacht voor Maaswater

Maas Evides

De Maas kent vele functies. Een ervan is dat ze dient als bron voor de drinkwaterproductie. Voor Evides is de Maas de belangrijkste bron.

Naar de toekomst toe zijn er zorgen of er voldoende rivierwater beschikbaar blijft, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van RIWA-Maas.

Maatregelen

Als Evides treffen we maatregelen om voorbereid te zijn op de toekomst. Zo leggen we bij de Bergsche Maas een nieuw innamepompstation aan, dat in korte tijd veel rivierwater kan innemen dat wij kunnen gebruiken als bron. Maar, er is meer nodig en dat kunnen we niet alleen. Daarom pleiten we met RIWA-Maas voor meer grensoverschrijdend overleg over waterbeschikbaarheid en -verdeling.

Lees hier het persbericht van RIWA-Maas.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.