Nieuws

RSS
 • Leidingen doorspoelen in Dordrecht Centrum-Noord

  Vanaf 16 maart gaat Evides Waterbedrijf in de Staart, het Reeland (gedeelte), Noordflank en de binnenstad van Dordrecht het drinkwaterleidingnet onder hoge druk doorspoelen. Tijdens dit onderhoud hebb...

  Lees verder

 • Drinkwatertappunt op schoolplein De Klinker in Schiedam

  In de voorjaarsvakantie hebben onze monteurs een eerste drinkwatertappunt op een schoolplein geplaatst. En wel op het schoolplein van Daltonbasisschool De Klinker in Schiedam.

  Lees verder

 • Robuustere waterwinbossen Clinge, Sint Jansteen en de Wildelanden

  Evides Waterbedrijf en natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap investeren in de natuur in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en de Wildelanden. Samen wordt gestreefd naar een robuuster natuurgebied. ...

  Lees verder

 • Drinkwaterboot in westelijk havengebied

  Vandaag, vrijdag 24 januari 2020, ondertekent Evides Waterbedrijf met het Havenbedrijf Rotterdam een nieuw contract voor de levering van drinkwater aan de binnenvaart. De overeenkomst betekent de inge...

  Lees verder

 • Samen de grond in met Westland Infra

  Als het aan ons ligt, beperken we overlast voor omwonenden en het verkeer tot een absoluut minimum en gaat de straat voortaan nog maar één keer open. Dat stellen directeur Paul Langereis van Westland ...

  Lees verder

 • 50 km leiding gezamenlijk vervangen

  De samenwerking tussen gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf is in 2019 ook weer van enorme waarde gebleken voor de stad Rotterdam. Afgelopen jaar zijn ruim 11 convenantprojecten in voorbe...

  Lees verder

 • Benoeming nieuwe commissaris Evides N.V.

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Evides heeft mevrouw ir. N.G. (Nynke) Dalstra benoemd tot commissaris per 1 januari 2020.

  Lees verder

 • Gelijkblijvende drinkwatertarieven in 2020

  Dagelijks kunt u rekenen op betrouwbaar drinkwater uit de kraan. Hiervoor brengen we zowel vaste als variabele kosten in rekening. De drinkwatertarieven voor huishoudens blijven in 2020 gelijk.

  Lees verder

 • 750 keer de evenaar rond op gas uit rioolslib

  Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services (Evides Industriewater) hebben op awzi Harnaschpolder een groengasinstallatie gebouwd. Vandaag was de officiële opening door Annette Ottolini e...

  Lees verder

 • Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten

  In de dichtbevolkte Nederlandse delta zorgt water voor dagelijkse tegenstrijdigheden. Er is te veel óf juist te weinig. Alleen al in de provincie Zuid-Holland wonen en werken ruim 3,5 miljoen mensen, ...

  Lees verder

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.