Veelgestelde vragen over waterkwaliteit en gezondheid

Waterkwaliteit
Wat is de hardheid van mijn kraanwater?

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Hoe meer van deze mineralen in het water, hoe harder het water. Kalk komt van nature voor in water.

De verschillende bronnen voor het drinkwater, zoals grond-, oppervlakte- en duinwater, verschillen in hun hardheid. Zo zijn bijvoorbeeld duinwater en grondwater van nature rijk aan kalk. Hard drinkwater komt nog maar in enkele gebieden in Nederland voor, omdat waterbedrijven op de meeste plaatsen het water centraal iets zachter te maken als het ruwe water een hoge hardheid heeft.

De hardheid van uw kraanwater
Op de meeste plaatsen in het leveringsgebied van Evides is de hardheid ongeveer 8,5 °DH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. Dit komt mede doordat Evides het meeste drinkwater maakt uit Maaswater, dat wij centraal gedeeltelijk ontharden in de spaarbekkens in de Biesbosch voordat wij er drinkwater van te maken. Op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee wordt het drinkwater geproduceerd uit Haringvlietwater, dat in de duinen geïnfiltreerd wordt. Duinen zijn van nature rijk aan kalk. Hierdoor is de hardheid hoger, tussen de 14 en 16 °DH.

Bekijk op basis van uw postcode de hardheid van uw kraanwater.

Er komt bruin water uit mijn kraan, wat nu?

Bruin water ziet er minder fris uit en smaakt anders, maar het is niet erg als u het drinkt. De kleur komt door ijzer- en mogelijk ook mangaandeeltjes uit de leidingen. Deze mineralen zitten in kleinere hoeveelheden ook in helder kraanwater en zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Ze kunnen zich afzetten tegen de leidingen, blijven liggen en  loskomen als de stroomrichting of snelheid van het water plotseling verandert. In grotere hoeveelheden zijn de deeltjes te zien en geven ze het water een bruine kleur.

Waarom heb ik tijdelijk bruin water?
De stroomrichting of –snelheid verandert bij werkzaamheden of grote schommelingen in het waterverbruik in uw buurt. Dit laatste kan bijvoorbeeld voorkomen bij een grote lekkage bij u in de buurt of als er veel bluswater is gebruikt bij het bestrijden van een brand. Meestal is de situatie binnen enkele uren hersteld. Bij geplande grootschalige werkzaamheden aan het waterleidingnet informeren we u over de kans op bruin water en wat dit voor u betekent. Dit kan via bijvoorbeeld een advertentie in het huis-aan-huisblad en een kaartje in uw brievenbus.

Hoe ga ik om met bruin water?
Meestal is de situatie binnen enkele uren hersteld. Tot die tijd kunt het kraanwater gebruiken zoals normaal. Draai geen (witte) was, om eventuele vlekken in uw textiel te voorkomen. Laat eerst de kraan flink stromen, totdat het water helder is. Bij geplande, aangekondigde werkzaamheden met een kans op bruin water, kunt u beter buiten de werktijden wassen.

Laat de kraan een paar minuten goed doorlopen als u helder water wilt. Bij geplande, aangekondigde werkzaamheden kunt u buiten de werktijden een kan of en fles vullen en deze in de koelkast zetten, zodat u genoeg helder drinkwater op voorraad heeft.

Waarom is het niet schadelijk als ik het bruine water drink?
Het is niet erg als u het tijdelijke bruine water drinkt, het is niet schadelijk voor uw gezondheid. Het water zal wel minder goed smaken. De bruine kleur wordt veroorzaakt door deeltjes die bestaan uit de mineralen ijzer en mogelijk ook mangaan. Deze mineralen zitten ook in lagere concentraties in helder drinkwater. Komt er bij u bruin water uit de kraan en u wilt een glaasje water drinken, wacht dan even en spoel na verloop van tijd enkele minuten goed door tot het water weer helder van kleur is. Bij werkzaamheden kan de bruine kleur tijdelijk langer aanhouden.

Waarom kan ik mijn wasgoed beter niet met bruin water wassen?
Als er tijdelijk bruin water uit uw kraan komt of als u een waarschuwing heeft ontvangen dat er kans is op bruin water, adviseren we om geen (witte) was te draaien om eventuele vlekken in uw textiel te voorkomen. Als u textiel met de hand wilt wassen, raden we u aan om eerst flink de kraan door te laten stromen, totdat het water helder is.

Bij geplande werkzaamheden heeft u tijdens de aangekondigde werktijden de meeste kans op bruin water. Zet in dat geval de wasmachine buiten deze tijden aan en controleer vooraf of het water helder van kleur is.

Ik heb vlekken in mijn wasgoed gekregen. Hoe krijg ik die eruit?
Mochten er toch vlekken in het wasgoed zijn gekomen, houdt u het dan goed nat en was het opnieuw in helder water of met een voorwasmiddel. Oppervlakkige vlekken kunt u verwijderen door ze in te wrijven met een schijfje citroen. Levert dit niet het gewenste resultaat, gebruik dan een vlekkenstift voor roestvlekken en was opnieuw. Lees altijd vooraf de (was)instructie. Ook stomerijen beschikken over effectieve vlekkenverwijderaars.

Kan ik mijn koffiezetapparaat gewoon gebruiken?

De meeste koffiezetapparaten verwarmen het water niet gedurende circa drie minuten op honderd graden Celsius. U kunt daarom het beste het reservoir van het koffiezetapparaat vullen met water dat al circa drie minuten heeft gekookt en weer is afgekoeld.

Bij veel bedrijven zijn de koffiezetapparaten direct op de waterleiding aangesloten. Deze apparaten verwarmen meestal ook het water niet circa drie minuten op honderd graden Celsius. Daarom adviseren wij deze apparaten niet te gebruiken zolang een kookadvies geldt.

Hoe lang duurt het kookadvies? Wanneer kan ik het kraanwater weer drinken?

Houd de website waterstoring.nl in de gaten, hierop wordt u geïnformeerd over het opheffen van het kookadvies. Houd er rekening mee dat het kookadvies altijd meerdere dagen van kracht blijft. Er is tijd nodig om de watermonsters die wij nemen te analyseren in een laboratorium.

Gezondheid
Zijn er risico’s bij het gebruik van een waterontharder?

Hard water
Hard water veroorzaakt vooral bij het verwarmen van water kalkafzetting. Hard drinkwater komt nog maar op enkele plekken in Nederland voor, omdat drinkwaterwaterbedrijven het water vrijwel overal centraal ontharden.

Gemiddelde hardheid
In het grootste deel van het land ligt de hardheid van het leidingwater rond 8° DH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. DH betekent Duitse Hardheid en is een maat voor de hardheid van water. In het Drinkwaterbesluit is vastgelegd dat waterbedrijven drinkwater niet lager mogen ontharden dan 5,6° DH.

Op de meeste plaatsen in het voorzieningsgebied van Evides is de hardheid circa 8,5 °DH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. Dit komt mede doordat Evides het meeste drinkwater maakt uit Maaswater, dat wij centraal ontharden in de spaarbekkens in de Biesbosch voordat wij er drinkwater van te maken

Op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee wordt het drinkwater geproduceerd uit Haringvlietwater, dat in de duinen geïnfiltreerd wordt. Duinen zijn van nature rijk aan kalk. Hierdoor is de hardheid hoger, tussen de 14 en 16 °DH.

Waterontharders
Op de markt worden verschillende thuisontharders aangeboden. Dit soort apparaten is onder andere bedoeld om de hardheid en/of de smaak te verbeteren. Dit zijn apparaten die in de binneninstallatie worden geplaatst om kalk (veelal volledig) uit het kraanwater te verwijderen.

Advies bij aanschaf en gebruik van een waterontharder
Er zijn diverse apparaten waarmee u de kwaliteit van het drinkwater kunt beïnvloeden. Wanneer u gebruik maakt van een waterontharder kan bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (waaronder geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Elke bewerking van kraanwater kan namelijk risico’s opleveren. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen.

Houdt u daarom rekening met:

 • Goed onderhoud en beheer van de waterontharders
  Denk bijvoorbeeld aan het reinigen of vervangen van filters om groei van bacteriën tegen te gaan of het (tijdig) regenereren van de kunsthars bij een installatie op basis van ionenwisseling. Volg hierin de instructies van de leverancier. Door het installeren van een onthardingsinstallatie wordt de directe watertoevoer naar de tappunten onderbroken. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende beheer en onderhoud kunnen beide aspecten de drinkwaterkwaliteit nadelig beïnvloeden. Het is namelijk van belang dat er voor het terugspoelen van uw waterontharder geschikt zout wordt gebruikt. Daarnaast adviseren wij u het zout op een hygiënische wijze toe te voegen aan het zoutvat en het zoutvat te voorzien van een passend deksel, zodat deze gevrijwaard is van insecten e.d.
 • Drukverlies
  Een ontharder in combinatie met de vereiste beveiliging kan een drukverlies geven van ongeveer 70 kPa (0,7 bar). Dit betekent dat de waterdruk op de tappunten (zoals de kranen en douche in huis) afneemt.
 • Ventilatie in de meterkast
  Plaatst u de thuisontharder in de meterkast? In de meterkast is ventilatie belangrijk. Door nieuwe apparaten of andere zaken te plaatsen in uw meterkast, kan dit in sommige gevallen de luchtstromen verstoren. Bij weinig of geen ventilatie kan het kraanwater opwarmen, wat de kwaliteit van het drinkwater kan beïnvloeden.
 • Kwaliteitsverklaring ATA
  Het toestel moet voorzien zijn van Kiwa ATA (of een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat) om te voldoen aan de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (Staatscourant 2011, nr.11911). Het “ATA door Kiwa” is een erkende kwaliteitsverklaring en maakt dus duidelijk dat toegepaste materialen en chemicaliën aan de geldende eisen voldoen.
 • Minimale hardheid voor collectieve installatie
  Als u onthard drinkwater ter beschikking stelt aan derden via een collectief leidingnet (bijvoorbeeld in een horecagelegenheid of sportschool), mag u, volgens het drinkwaterbesluit, de hardheid van dit water niet verder te verlagen dan de wettelijke norm van 5,6° DH. Daarnaast geldt voor collectieve installaties dat indien onthard water wordt gebruikt voor menselijke consumptie, het water periodiek moet worden bemonsterd. Ook is een meetprogramma verplicht. Zie hiervoor het Drinkwaterbesluit.

Aansluitvoorwaarden
Lees de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder.

Waarom kan ik beter geen warm water uit de kraan drinken?

Het is beter om geen warm water uit de kraan te gebruiken voor consumptie (drinken of eten bereiden). Warm water uit de kraan heeft meestal eerst door een boiler of geiser gestroomd, die gemaakt is van metaal. In warm water lossen metalen beter op dan in koud water, waardoor er een kans is dat er teveel metalen in warm water zitten. Bij koud kraanwater is dit niet zo.

Is het drinken van warm water uit de kraan veilig?
In warm kraanwater kunnen te veel metalen opgelost zijn, zoals koper afkomstig van een koperen voorraadvat van een boiler of CV-ketel, en van koperen leidingen in de woning. Ook kunnen waterkranen aan warm water bijvoorbeeld nikkel, chroom en cadmium afgeven. Daarom raden waterleidingbedrijven het af om regelmatig warm kraanwater te drinken.

Kan ik zonder risico’s warm water drinken uit kokendwaterkranen?
Water uit kokendwaterkranen is veilig, doordat die een roestvaststalen voorraadvat hebben vlakbij de kraan, waardoor er geen koper in het water wordt opgenomen.

Heeft u geen ‘kokend waterkraan’ en warm water nodig? Dan raden wij u aan het drinkwater koud uit de kraan te laten stromen, om het daarna met een waterkoker, fluitketel of kookpan te verwarmen.

Is het beter om een waterfilter te gebruiken?

Ons water is van goede kwaliteit en voldoet volledig aan alle eisen die de waterleidingwet eraan stelt. Het is daarom niet nodig om het water voor gebruik te filteren. Wilt u toch een filter gebruiken? Dan is het belangrijk om regelmatig het filter te onderhouden om bacteriegroei tegen te gaan.

Is kraanwater ook betrouwbaar voor baby’s?

Ja, kraanwater is veilig en betrouwbaar voor jong en oud. Het Nederlandse kraanwater voldoet aan de zeer strenge kwaliteitseisen die gelden. Daarbij is ook rekening gehouden met bijvoorbeeld een lager lichaamsgewicht. U kunt dus kraanwater geven aan uw kind en babyvoeding met kraanwater bereiden. Voor meer informatie kunt u ook uw consultatiebureau of de GGD benaderen.

 

Heeft u in uw woning nog loden waterleidingen? Dan raden wij u aan het kraanwater twee minuten door te spoelen voor u het gebruikt om te drinken of om er voedsel mee te bereiden. Aanstaande moeders en kinderen tot en met 6 jaar raden wij aan binnenshuis flessenwater te drinken.

Hoe waarborgen wij de drinkwaterkwaliteit?

Ons drinkwater is van goede kwaliteit. Tijdens de zuivering en het transport naar u, controleren we nauwkeurig of het water voldoet aan de strenge normen die in Nederland gelden voor drinkwater. We investeren voortdurend in innovatie en verbetering, zodat u ook in de toekomst over goed en betrouwbaar drinkwater kunt beschikken. Wij gebruiken oppervlakte-, grond- en geïnfiltreerd duinwater als bron voor de productie van drinkwater.

Vergoedt Evides de gemaakte kosten? (flessenwater of stookkosten)

Dit is niet aan de orde. Iedereen heeft namelijk – door het drie minuten koken – beschikking over veilig drinkwater. Het kopen van flessen is daarom een eigen keuze. We begrijpen dat het koken tijd kost. We doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Zie voor verdere informatie de algemene voorwaarden.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.