Veelgestelde vragen over vastrecht

Wat is vastrecht?

Vastrecht is een vast bedrag voor het onderhoud van de waterleidingen en de facturatie en staat los van de hoeveelheid water die een klant verbruikt. Zo zorgen we ervoor dat er altijd schoon drinkwater bij u uit de kraan komt.

Moet ik in geval van een centrale watermeter wel of geen vastrecht betalen?
Ook bij een centrale watermeter betaalt u een apart bedrag voor vastrecht en een bedrag voor uw totale verbruik. Vastrecht betaalt u per verbruiksadres, niet per (centrale) watermeter.
Hoe wordt het vastrecht berekend?
U betaalt voor de toegang tot drinkwater - per verbruiksadres - vastrecht aan Evides. Als er sprake is van een centrale watermeter met meerdere aangesloten verbruiksadressen, dan brengen wij bij de contractant voor elk verbruiksadres vastrecht in rekening.
Wat is een centrale watermeter?
Indien er meerdere verbruiksadressen zijn aangesloten op 1 watermeter, is er sprake van een centrale watermeter.
Wat is een BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) adres?

De BAG is een basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. Het bevat de gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals oppervlakte en gebruiksdoel. De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties en gemeenten zijn de bronhouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan.

Bron: Website Kadaster

Ik heb een vraag over de BAG-registratie van mijn eigen adres, waar en wanneer kan ik die stellen?
Voordat u contact opneemt met uw gemeente, raden wij u aan om eerst te kijken op de website.
U kunt de BAG benaderen via deze link: BAG Kadaster

Voor onduidelijkheden over een BAG-registratie verwijzen wij u graag door naar uw eigen gemeente.
Uw gemeente kan u onder andere helpen:

 

  • Als er sprake is van een officiële samenvoeging van verbruiksadressen, en dit nog niet verwerkt is in de BAG.
  • Als een BAG-registratie niet correct verwerkt is in BAG en u heeft daarvan de officiële documenten. U kunt dan denken aan een huisnummer dat is toegekend als BAG-adres, maar in werkelijkheid heeft u dit huisnummer niet in uw bezit.
  • Als overige gegevens van u niet kloppen in het BAG Kadaster. Zodra uw adres(sen) goed is verwerkt in BAG kunnen wij het vastrechttarief aanpassen. Zolang de gemeente de wijziging niet heeft doorgevoerd kunnen wij het tarief helaas nog niet aanpassen.

Hoe kan ik de waterinstallatie aan laten passen?
De contractant is verantwoordelijk voor de drinkwaterkosten van de centrale watermeter. Voor het aanpassen van de drinkwaterinstallatie kan een aanvraag ingediend worden via Mijnaansluiting.nl. Zolang de aanvraag niet wordt ingediend, is de contractant betaalplichtig voor de aangesloten adressen op de watermeter.
Hoe kan ik bezwaar maken tegen deze aanpassing?
U kunt uw bezwaar mailen naar kcc@evides.nl met het onderwerp 'Vastrechtaanpassing'.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.