Compenserende maatregelen Kierbesluit

In 2013 is het kierbesluit genomen: in 2018 komen de Haringvlietsluizen op een kier te staan als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dit is belangrijk voor de internationale vismigratie. Trekvissen zoals zalm en zeeforel kunnen de sluizen passeren en zwemmen in de richting van hun paaigebieden die stroomopwaarts liggen.

Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen zorgt er ook voor dat zeewater het Haringvliet in kan stromen en het westelijk deel verzilt. Het oostelijk deel van het Haringvliet blijft zoet water houden, dit is gegarandeerd vanaf de lijn Middelharnis en het Spui. Om de zoetwatervoorziening voor het land en de productie van drinkwater zeker te stellen, is verplaatsing van de innamepunten voor oppervlaktewater van het Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf noodzakelijk. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

De Compenserende maatregelen Kierbesluit bevatten de diverse maatregelen die alle partijen genomen moeten hebben voordat de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Zowel Waterschap Hollandse Delta als Evides Waterbedrijf voeren hiervoor diverse projecten uit. Evides heeft twee belangrijke projecten gerealiseerd om de drinkwatervoorziening van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zeker te stellen:

  • De bouw van een nieuw innamepunt
  • De aanleg van een 14 km lange waterleiding van het nieuwe innamepunt naar het huidige leidingnet

Drinkwatervoorziening Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland

Evides Waterbedrijf wint oppervlaktewater uit het Haringvliet om dit te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater voor klanten op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Om dit te blijven doen heeft Evides het innamepunt verplaatst van Scheelhoek (Stellendam) naar meer landinwaarts. Het nieuwe innamepunt is gerealiseerd achter de dijk ten oosten van Middelharnis / de Brienenpolderweg. Vanaf dit punt hebben we ook een 14 km lange, nieuwe ruwwatertransportleiding aangelegd. Deze leiding is gekoppeld aan het bestaande net dat het oppervlaktewater naar productielocatie Ouddorp transporteert. Hier ondergaat het water een voorzuivering, waarna we het in de duinen filteren bij Ouddorp en Haamstede. In de duinen ondergaat het water een natuurlijk zuiveringsproces. Vervolgens pompen we het water weer op en zuiveren we het tot schoon en betrouwbaar drinkwater.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen en de actuele stand van zaken van projecten van zowel Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en Evides Waterbedrijf is terug te lezen op www.kierharingvliet.nl.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.