Oranjezon: een nieuw pompstation voor drinkwater

Deutsche version

Om te zorgen dat u ook in de toekomst kunt vertrouwen op voldoende en betrouwbaar drinkwater, past Evides de locatie bij het natuurgebied Oranjezon aan. Het oude pompstation vervangen we door een nieuw, energiezuinig exemplaar dat we inpassen in de duinen. Hierdoor ontstaat er ook ruimte voor de natuur. De werkzaamheden starten in maart 2017 en zijn naar verwachting begin 2018 afgerond.

Juiste waterdruk

In het voorjaar en de zomer ontvangt Zeeland veel toeristen; waardoor het gebruik van kraanwater stijgt. Daarom is het pompstation Oranjezon nodig. Zo kunnen de inwoners van Walcheren, de gasten op de campings en in hotels ook tijdens de vakantiedrukte rekenen op een goede waterdruk. Het station is vanwege zijn leeftijd aan vervanging toe. Het drinkwater op Walcheren komt van de drinkwaterproductielocaties in Huijbergen en Ossendrecht in Noord-Brabant, waar Evides dit zuivert uit grondwater.

Natuur krijgt de ruimte

Oranjezon is een bijzonder natuurgebied, met veel verschillende soorten dieren en planten. Het pompstation staat bij de entree, op een plek die vroeger ingericht was als groot bedrijfsterrein. Een aantal oude gebouwen is enkele jaren geleden al weggehaald. Na de nieuwbouw in 2017/2018 sluit de locatie naadloos aan bij het landschap. Een duinpan en begroeiing bedekken dan deels het nieuwe pompstation.

Schets van de nieuwe situatie.
Bron: Bosch Slabbers

Werkzaamheden

Om dit nieuwe pompstation te realiseren, zijn grootschalige werkzaamheden nodig. Dit brengt helaas overlast met zich mee, zoals geluid en bouwverkeer. Uw veiligheid en die van de werknemers ter plaatse staat altijd centraal. Wandelpaden en toegangswegen blijven toegankelijk. Eventuele korte omleidingen geven wij ter plaatse aan.

Om de overlast voor u en de omgeving zoveel mogelijk te beperken, stemt Evides de planning van deze werkzaamheden af met de nabijgelegen camping Oranjezon en de uitspanning Oranjezon.

  • Tijdens drukke (wissel)dagen brengen we het bouwverkeer terug tot een minimum
  • Bij aanvoer van veel bouwmaterialen maken we gebruik van verkeersregelaars
  • Op cruciale punten plaatsen we verkeersspiegels

Daarnaast neemt Evides na uitgebreid natuuronderzoek en in nauw overleg met Het Zeeuwse Landschap maatregelen om tijdelijke overlast voor de natuur in de omgeving te voorkomen. Een voorbeeld: om het werk veilig uit te kunnen voeren, pompen wij het duinwater in en nabij de bouwput weg. Dit water brengen wij op andere plaatsen in het natuurgebied terug de grond in. Zo behouden de duinen hun natte valleien.

Boswachters Gerard, Erwin en Norbert van Het Zeeuwse Landschap :
Wij beheren natuurgebied Oranjezon en waken voor de natuurwaarden. Want Oranjezon heeft bijvoorbeeld prachtige duinvalleien met de typische plantengroei, zoals parnassia.

Planning

De werkzaamheden duren ruim een jaar. De start is in maart 2017. In het voorjaar van 2018 verwacht Evides het werk af te ronden. Wij werken alleen op weekdagen tussen 7.00 en 18.00 uur.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.