Vernieuwen knooppunt A16 Dordrecht

Om de bereikbaarheid van de Drechtsteden te verbeteren, voert Rijkswaterstaat tal van wegwerkzaamheden uit. Zo vernieuwt Rijkswaterstaat onder meer het knooppunt op de A16 bij Dordrecht.

Om dit mogelijk te maken, werken meerdere partijen in de ondergrond in de omgeving van de A16. Zo ook Evides Waterbedrijf. Dat is nodig omdat verschillende waterleidingen van Evides de A16 kruisen op dat punt. De grootste leidingen transporteren het ‘ruwe’ water uit de Biesbosch naar onze zuiveringslocaties in Spijkenisse en Rotterdam. Ook liggen er transportleidingen in het gebied waarmee we het gezuiverde water bij de klanten thuis brengen.

Groot werk in 2018

Om het water ook in de toekomst te kunnen blijven transporteren, voeren we verschillende werkzaamheden uit. In het eerste halfjaar van 2018 werkten we aan de grootste leidingen van Evides, met doorsnedes van bijna 2 meter. Het echt grote infrawerk. We verlegden de ruwwaterleidingen, vernieuwden de fundering en brachten nieuwe mantelbuizen aan die de leidingen beschermen.

Kleiner werk in 2019

In het voorjaar en de zomer van 2019 hebben we enkele vervolgwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn veel kleiner en minder ingrijpend dan het werk uit 2018. De precieze werkzaamheden en de planning zijn mede afhankelijk van andere partijen. Zodra we daar meer over weten, informeren we de omgeving en de omwonenden daarover via bewonersbrieven en zo nodig via andere communicatiemiddelen. Om de omgeving zo veel mogelijk te ontzien (we waren immers al eerder ter plekke), starten we pas met de werkzaamheden als precies duidelijk is wat de impact ervan op de omgeving zal zijn.

Betrouwbaar drinkwater nu en in de toekomst

Alle werken dragen bij aan de continue levering van betrouwbaar drinkwater, nu en in de toekomst. Eventuele overlast voor de omgeving proberen we zo veel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie?

Meer lezen over de A16/N3: vernieuwen aansluiting? Bezoek dan de website van Rijkswaterstaat.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.