De zuiveringsprocessen

Het water dat bij u uit de kraan komt, maken wij uit drie verschillende bronnen: oppervlaktewater, geïnfiltreerd duinwater en grondwater. In onze zuiveringen maken we hier via een uitgebreid proces van zuiveringsstappen betrouwbaar drinkwater van.

Via een leidingnet van ruim 14.000 kilometer leveren we het af bij uw woning of bedrijf. Het zuiveren van water tot drinkwater gebeurt op elke locatie op een iets andere wijze. Dit hangt onder andere af van de bron.

Zuiveren van oppervlaktewater

 1. Het rivierwater, dat we innemen uit de Maas, gaat eerst door drie grote spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. De kwaliteit van het water verbetert hier tijdens dit verblijf van ongeveer vijf maanden op een natuurlijke manier. Via leidingen pompen we het water vervolgens naar de drinkwaterzuiveringen Berenplaat, Kralingen, Baanhoek en Braakman.
 2. Hier aangekomen wordt het water waar nodig door microzeven geleid, waardoor de grove vuildeeltjes uit het water verwijderd worden. Daarna voegen we een vlokmiddel aan het water toe (ijzerchloride of aluminiumsulfaat). Dit middel werkt als een soort magneet, waar slibdeeltjes en andere verontreinigingen zich aan binden. Hierdoor kunnen we de meeste kleine vuildeeltjes uit het water verwijderen.
 3. Dubbellaagsfilters halen vervolgens de overgebleven vlokken met het ingesloten vuil uit het water.
 4. Daarna maken we het water bacteriologisch betrouwbaar: de hoofddesinfectie. Dit gebeurt door middel van ultraviolet licht (UV).
 5. Als laatste gaat het water door actief-koolfilters, die ervoor zorgen dat alle geur-, kleur- en smaakstoffen verdwijnen.
 6. Hierna doden we de bacteriën die op het actief kool groeien en zorgen we voor de juiste pH-waarde. In de zomer doseren we ook zuurstof. Hierna slaan we het zuivere drinkwater op in reinwaterreservoirs of -kelders.

Het zuiveren van geïnfiltreerd duinwater

Hoe duinwater wordt gereinigd
Zuiveren van duinwater

 1. We pompen eerst oppervlaktewater uit het Haringvliet.
 2. We zeven de grove deeltjes uit het Haringvlietwater.
 3. Vervolgens voegen we een vlokmiddel (ijzerchloride) aan het water toe. Dit middel werkt als een soort magneet, waar slibdeeltjes en andere verontreinigingen zich aan binden. Hierdoor kunnen we de meeste kleinste vuildeeltjes uit het water verwijderen.
 4. Een dubbellaagsfilter haalt de ijzervlokken met het ingebonden vuil uit het water.
 5. Hierna gaat het voorgezuiverde water de duinen in. Via infiltratieplassen zakt het water in de bodem. Deze plassen gaan op in het duingebied.
 6. Na minimaal 30 dagen pompen we het water weer op; het is dan vrijwel zuurstofloos. We beluchten het om het te ontdoen van methaangas, ijzer, ammonium en mangaan. In de voorfilters verwijderen we de gevormde ijzer- en mangaanneerslag en ammonium wordt omgezet in nitraat.
 7. We beluchten het water voor een tweede keer en leiden het door actief koolfilters waardoor alle geur-, kleur- en smaakstoffen verwijderd worden.
 8. Om de allerlaatste verontreiniging te verwijderen, gaat het water tenslotte nog langs de ultrafiltratiemembranen. Dit zijn dunne rietjes met hele kleine gaatjes die het water verder filteren.

Het zuiveren van grondwater

Hoe grondwater wordt gereinigd
Zuiveren van grondwater

 1. We pompen van dieptes tussen de 30 en 120 meter grondwater omhoog.
 2. Eerst beluchten we het water om methaangas te verwijderen. Dit zorgt er ook voor dat opgelost ijzer en mangaandeeltjes samenklonteren.
 3. In zandfilters halen we de vlokjes eruit.
 4. Als het water hard is, maken we het zachter in pelletontharders; grote tanks waarbij we kalkmelk (of natronloog) en zilverzand in het water doseren. De kalk die zich in het water bevindt, hecht zich door deze dosering aan het zand en worden korrels . Deze korrels worden 'pellets' genoemd. De pellets groeien aan, totdat ze zo zwaar zijn dat ze bezinken en kunnen worden afgevoerd. Door het water zachter te maken, heeft u thuis minder kalkaanslag en minder (af)wasmiddel nodig voor een effectief resultaat.
 5. In de nafilters, gevuld met zand, filteren we de laatste vlokjes (of kalkdeeltjes) uit het water en is het grondwater drinkwater geworden.

Na deze zorgvuldige zuiveringsprocessen is het kraanwater van hoge kwaliteit en leveren we het via een ondergronds leidingnet af bij u thuis. Dag en nacht, het hele jaar door.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.