Tarieven

Uw drinkwaternota is opgebouwd uit een vast deel (het vastrecht) en een variabel deel. Het vastrecht is de vergoeding die wij per verbruiksadres berekenen voor het feit dat de woning of het pand altijd over drinkwater kan beschikken. Dit geldt ook als er op dat adres geen aparte aansluiting en/of watermeter is geplaatst. Het variabele deel is gebaseerd op de hoeveelheid drinkwater die u hebt verbruikt.

Drinkwatertarieven 2018

De drinkwatertarieven 2018 gelden voor het gehele leveringsgebied van Evides. De tarieven zijn exclusief BTW. In sommige gemeenten is precarioheffing van toepassing. Voor meer informatie over de precario verwijzen wij u naar de website van de betreffende gemeente. In 2018 zijn de drinkwatertarieven veranderd qua opbouw

  Specificatie Excl. BTW BTW%
Drinkwaterverbruik en vastrecht      
Kleinverbruik (t/m 10.000 m³/jaar) Vastrecht/jaar
Variabel tarief/m³
€ 86,36
€ 0,687
6%
Verbruik bij kleine, niet voor bewoning bestemde percelen Vastrecht/jaar
Variabel tarief/m³
€ 15,00
€ 0,687
6%
Ongemeten levering Zuid-Holland per verbruiksadres Vergoeding/maand € 12,59 6%
Toeslag extra meetinrichting (kleinverbruik) Vergoeding/jaar € 15,00 6%
       
Betalen      
Kosten verzenden van geprinte acceptgiro per stuk € 1 6%
Kosten betalen via automatische incasso of digitale acceptgiro per transactie Gratis -
       
Incasso- en afsluitkosten      
Kosten van een 2e betalingsherinnering per stuk € 17,50 0%
Kosten bezoek bij niet (tijdig) betalen per bezoek € 22,50 0%
Kosten binnen afsluiten bij niet (tijdig) betalen per gebeurtenis € 120 0%
Kosten buiten afsluiten bij niet (tijdig) betalen. per gebeurtenis € 180 0%
Illustratie die de kostenopbouw van de tarieven weergeeft

Automatische incasso

Stap over naar automatische incasso of digitale acceptgiro’s. Zo bespaart u € 4,- per jaar en bent u zeker van tijdige betaling. U kunt uw betaalwijze gemakkelijke online aanpassen via Mijn Evides.

Tarieven voor aanleg, wijziging of verwijderen van aansluiting

Wanneer u naar een andere woning of een ander bedrijfspand gaat verhuizen, is er meestal al een wateraansluiting aanwezig. In dat geval hoeft u alleen maar water bij ons aan te vragen. Dit kunt u zelf online regelen via Mijn Evides.

Is er in het pand geen drinkwateraansluiting aanwezig, dan kunt u deze aanvragen via mijnaansluiting.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor de aansluiting op het leidingnet.

Tarieven voor aanleg, wijziging of verwijderen van aansluiting

Aanleg, wijzigen of verwijderen aansluitingen

Specificatie

Kosten (excl. BTW)

BTW

Aanleg nieuwe aansluiting tot 25 m lengte

< 40 mm="">
€ per aansluiting

€ 1.075*

6%

 

> 40 mm (1½”)
€ per aansluiting

voorcalculatie

6%

Extra meters aansluitleiding > 25 m voorcalculatie o.b.v. bestekregels

> 25 meter lengte,
€ per meter

voorcalculatie

6%

Wijziging aansluiting als gevolg van verbouwing of renovatie

< 40 mm="">
€ per wijziging

€ 565*

6%

 

> 40 mm (1½”)
€ per wijziging

voorcalculatie

6%

Verwijdering aansluiting

< 40 mm="">
€ per verwijdering

gratis

-

 

> 40 mm (1½”)
€ per verwijdering

gratis

6%

Aanleg aansluiting bij extra verbruiksadressen (binneninstallatie)

per verbruiksadres

€ 111

6%

* In dit tarief zijn inbegrepen: de aanleg van de drinkwaterleiding t/m 40 mm, 25 m aansluitleiding, het naar binnen brengen van de bouwaansluiting en het doorleggen van een bouwaansluiting naar de permanente situatie, vergunningen, legeskosten, KLIC-meldingen, spoor/waterwegkruisingen, wegomleidingen, opbreken asfaltverharding, eventueel verbinden van de aansluiting met een (drink)waterinstallatie en het openen van de dienstkraan. De hoofdkraan en een eventuele stopkraan worden dicht opgeleverd. Tevens is inbegrepen het verwijderen van de tijdelijke aansluiting, CDWI-kosten: eerste controle binneninstallatie (bij nieuwbouw met bedrijfsmatige bestemming), tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen en van alle bijkomende werken, zoals het maken van kruisingen met boven- en ondergrondse infrastructuur, watergangen , het herkeuren van de (drink)waterinstallatie en de eerste watermeter behorende bij een aansluiting (bij meerdere watermeters op een aansluiting worden extra kosten berekend). Zie ook art 11, lid 1 van de Algemene Voorwaarden.

De kosten voor werken in verontreinigde bodem worden, op basis van offerte, door Evides Waterbedrijf afzonderlijk in rekening gebracht.

Vaste toeslagen voor werken in verontreinigde grond

Evides heeft in geval van een verontreinigde bodem te maken met extra kosten voor aanvullend onderzoek en voor het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden met aanvullende wettelijke veiligheidsmaatregelen. Deze kosten zijn voor standaard aansluitingen (<40mm buisdikte, <25m lengte) omgerekend in vaste toeslagen. Hieronder vindt u een overzicht van de toeslagen. Deze zijn geldig per 1 februari 2017 en zijn exclusief BTW.

Nieuwe aansluiting

Vaste toeslagen bij verontreinigde bodem

Verontreiningingsklasse
(conform CROW 132)

Standaardprijs per aansluiting Aanvullend onderzoek
per aanvraag*
BUS procedure
per aanvraag*
Meerprijs uitvoering
per aansluiting
 

Schone grond

 € 1.075  n.v.t.  n.v.t  n.v.t.

Verontreinigd: Basisklasse

 € 1.075  € 73  n.v.t.  n.v.t.

Verontreinigd: T-klasse

 € 1.075  € 73  € 902  € 1.953
*Bij één aanvraag voor meerdere aansluitingen in dezelfde straat wordt deze toeslag één keer gerekend.

 

Wijzigen aansluiting

Vaste toeslagen bij verontreinigde bodem

Verontreiningingsklasse
(conform CROW 132)
 Standaardprijs per aansluiting Aanvullend onderzoek
per aanvraag*
BUS procedure
per aanvraag*
Meerprijs uitvoering
per aansluiting
 

Schone grond

 € 565  n.v.t.  n.v.t  n.v.t.

Verontreinigd: Basisklasse

 € 565  € 73  n.v.t.  n.v.t.

Verontreinigd: T-klasse

 € 565  € 73  € 902  € 1.953
*Bij één aanvraag voor meerdere aansluitingen in dezelfde straat wordt deze toeslag één keer gerekend.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.