Tarieven

Uw drinkwaternota is opgebouwd uit een vast deel (het vastrecht) en een variabel deel. Het vastrecht is de vergoeding die wij per verbruiksadres berekenen voor het feit dat de woning of het pand altijd over drinkwater kan beschikken. Dit geldt ook als er op dat adres geen aparte aansluiting en/of watermeter is geplaatst. Het variabele deel is gebaseerd op de hoeveelheid drinkwater die u hebt verbruikt.

Drinkwatertarieven 2020

De drinkwatertarieven blijven in 2020 gelijk. Bekijk hier de Tarievenregeling 2020

Drinkwatertarieven 2019

De drinkwatertarieven gelden voor het hele leveringsgebied van Evides. Bekijk hier de Tarievenregeling 2019. U moet soms ook precarioheffing betalen, dit verschilt per gemeente. Informeer hierover bij uw gemeente.

Drinkwaterverbruik en vastrecht Excl. BTW Incl. BTW (9%)
Kleinverbruik (t/m 10.000 m3 per jaar)
  • Vastrecht per jaar
  • Variabel tarief per m3
€ 70,02
€ 0,850
€ 76,32
€ 0,927
Vastrecht per jaar bij kleine niet voor woning bestemde percelen (bijvoorbeeld een garage of schuur) € 15,45 € 16,84
Vergoeding per maand voor ongemeten levering per verbruiksadres € 14,34 € 15,63
Toeslag per jaar voor een extra meetinrichting (kleinverbruik) € 15,45 € 16,84
     
Betalen    
Kosten per acceptgirokaart (per post) € 1,00 € 1,09
Automatische incasso of AcceptEmail Gratis -
     
Incassoprocedure    
Verzenden tweede betalingsherinnering € 17,50 -
Kosten voor incassobezoek € 22,50 -
Kosten voor binnen afsluiten € 120,- -
Kosten voor buiten afsluiten € 180,- -

Belangrijkste veranderingen

Het vastrecht is omlaag gegaan van € 86,36 in 2018 naar € 70,02 in 2019. De kosten per m³ verbruik zijn gestegen van € 0,687 in 2018 naar € 0,85 m³ in 2019. Duurzaam waterverbruik levert in 2019 eerder een kostenbesparing op dan in 2018 het geval was. Daarnaast heeft de Rijksoverheid het lage btw-tarief op drinkwater verhoogd van 6% naar 9%. Het vastrecht en de variabele tarieven zijn direct gekoppeld aan de vaste en variabele kosten die een waterbedrijf maakt.

Rekenhulp
Wilt u weten wat de tarieven 2019 voor u betekenen? Maak dan gebruik van onze handige rekenhulp.

Tarieven Evides 2019

Geen omkijken met automatische incasso

Met betalen via automatische incasso vergeet u nooit meer een betaling. U betaalt altijd op tijd. Kies of u uw facturen in 4 of 10 keer per jaar wilt betalen. 

Aanleggen, wijzigen of verwijderen van een aansluiting

Als u verhuist, is er in uw nieuwe huis meestal een wateraansluiting aanwezig. Vraag voor u verhuist drinkwater aan zodat u verzekerd bent van drinkwaterlevering. Dat kunt u gemakkelijk online regelen.

Als er nog geen aansluiting is, vraag deze dan aan via mijnaansluiting.nl.

Tarieven aanleggen, wijzigen of verwijderen van een aansluiting

Tarief voor:

Excl. BTW

Incl. BTW (9%)

Aanleggen of wijzigen van een standaard aansluiting* (diameter t/m 40 mm, lengte maximaal 25m)

€ 985,-

€ 1.073,65

Aanleggen of wijzigen van een aansluiting met een diameter groter dan 40 mm en/of langer dan 25m

Maatwerk offerte

Verwijderen van een aansluiting

Gratis

Plaatsen van een extra watermeter per verbruiksadres

€ 111,-

€ 120,99

*Dit standaard tarief is inclusief:

  • - Vergunningen en legeskosten
  • - Plaatsen van één watermeter behorende bij de aansluiting
  • - Kruisingen (weg, sloot, vaart en spoor)
  • - Bodemonderzoek en kosten voor werken in verontreinigde bodem
  • - Het doorleggen van een bouwaansluiting naar de permanente situatie
  • - Opbreken en herstel van asfaltverharding of straatwerk
  • - Tijdelijke verkeersmaatregelen
  • - CDWI: eerste controle binneninstallatie bij bedrijfsmatige nieuwbouw
Zie ook Artikel 11, lid 1 van Algemene Voorwaarden.

 

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.