Een afbeelding van de natuur en haar bronnen.

Natuur & Bronnen

Evides Waterbedrijf maakt smaakvol kraanwater van water dat uit de natuur komt. Onze drinkwaterbronnen liggen in de prachtigste natuurgebieden. De natuur is namelijk een uitstekende bescherming van onze drinkwaterbronnen. De terreinen zijn een leefgebied van tal van bijzondere plant- en diersoorten. Een groot deel van onze gebieden is toegankelijk voor wandelaars en fietsers. U kunt hier volop genieten van de prachtige natuur! Omdat onze gebieden erg kwetsbaar zijn, vragen we onze bezoekers om zich te houden aan een paar eenvoudige en logische regels:

   • Blijf op wegen en paden
   • Maak geen lawaai
   • Verstoor de natuur niet
   • Ga respectvol om met andere bezoekers
   • Waar honden zijn toegestaan, houdt u ze aan de lijn
   • Organiseer zonder toestemming geen groepsactiviteiten
Waterwingebied Halsteren

Waterwingebied Halsteren

Ten oosten van Halsteren ligt de West-Brabantse waterlinie. In de 17e eeuw kon dit laaggelegen landschap onder water gezet worden wanner er een vijandelijke aanval dreigde. Tegenwoordig bestaat de voormalige waterlinie uit moerassige graslanden, rietvelden en bossen. Evides wint hier grondwater op de overgang van de hooggelegen Brabantse Wal naar de laaggelegen gronden van de waterlinie. 

Waterwingebied Halsteren
Waterwingebied Ossendrecht

Waterwingebied Ossendrecht

Op de grens met België ligt het Grenspark Kalmthoutse heide. Het gebied bestaat uit gemengde bossen en heidevelden. De vele vennen in het waterwingebied zijn ontstaan doordat regenwater wordt vastgehouden op leemlagen in de bodem. Er groeien eiken en grove dennen van meer dan honderd jaar oud. De bronnen waaruit Evides drinkwater wint, liggen verscholen in de dichte bossen op de Brabantse Wal.

Waterwingebied Ossendrecht
Waterwingebied Huijbergen

Waterwingebied Huijbergen

Het waterwingebied Huijbergen vormt het noordelijkste puntje van het Grenspark Kalmthoutse heide. Het gebied ligt bovenop de Brabantse Wal en bestaat uit gemengde bossen, houtwallen, heide, bloemrijke graslanden en vennen met kikkers en salamanders. Oude rivierduinen zorgen voor veel hoogteverschillen in het landschap. Evides wint grondwater op grote diepte onder de bossen en heidevelden, en maakt daar heerlijk drinkwater van. 

Waterwingebied Huijbergen
Waterwingebied Kleistee

Waterwingebied Kleistee

Midden in het dorp Ouddorp, op Goeree-Overflakkee, ligt de voormalige waterwinning ‘De Kleistee’. Het is een kleinschalig cultuurlandschap met zandwallen, kleine bosjes en open veldjes. Evides wint hier al heel lang geen water meer, maar de sporen van de waterwinning zijn nog altijd terug te vinden in het landschap. Tegenwoordig is het gebied een thuishaven voor bijzondere planten en dieren.

Waterwingebied Kleistee
Waterwingebied Oranjezon

Waterwingebied Oranjezon

Vlak bij het dorp Vrouwenpolder, op de kop van het Zeeuwse eiland Walcheren, ligt het waterwingebied Oranjezon. Door aanzanding groeien de duinen steeds verder aan. Je vindt er vochtige duinvalleien en soortenrijke duindoornstruwelen. Evides wint hier geen water meer, maar blijft de zoetwatervoorraad onder het duinmassief ook in de toekomst beschermen. Het water is een belangrijke bron voor de bijzondere natte natuur in het gebied.

Waterwingebied Oranjezon
Waterwingebied Middel- en Oostduinen

Waterwingebied Middel- en Oostduinen

Net ten noorden van het dorp Goedereede ligt het waterwingebied Middel- en Oostduinen. Het gebied is een uitgestrekt duinlandschap met spectaculaire vergezichten over de zee en het dynamische kustlandschap. Evides maakt van het water uit de duinen drinkwater voor Goeree-Overflakkee. Er blijft genoeg water over voor de bijzondere planten en dieren in het gebied.

Waterwingebied Middel- en Oostduinen
Waterwinbossen Zeeuws Vlaanderen

Waterwinbossen Zeeuws-Vlaanderen

Rond de dorpen Clinge, Sint Jansteen en Heikant liggen de waterwinbossen van Oost Zeeuws-Vlaanderen. De bossen behoren samen met de Belgische Stropersbossen tot een groot boscomplex, dat op een oude dekzandrug ligt. Vanaf de grens lopen deze bossen nog kilometers door richting het zuiden. In het Nederlandse deel van het bos zuivert Evides oppervlaktewater uit weelderig begroeide kanalen.

Waterwinbossen Zeeuws-Vlaanderen
© 2024