Over Evides

Drinkwaterbelang in de Omgevingswet

De Nederlandse gebiedsontwikkeling is volop in beweging. De Omgevingswet en de Regionale Energie Strategie komen eraan en staan ongetwijfeld hoog op uw agenda. De ontwikkelingen geven meer beleidsvrijheden, maar daarmee ook meer verantwoordelijkheden. Drinkwater is een onmisbaar onderdeel in deze plannen.

Samen optrekken bij gebiedsontwikkeling

Voor de levering van veilig drinkwater aan onze klanten – uw inwoners – zijn we onder andere afhankelijk van voldoende betrouwbare bronnen en bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Deze willen we graag samen met u borgen in de Omgevingsvisie, -plan en/of -verordening.

Zes drinkwaterbelangen

Er zijn zes punten van belang als het gaat om het veilig stellen van de continue levering van betrouwbaar drinkwater.

 1. Een goede oppervlaktewater kwaliteit
  Voor de drinkwaterbron geldt: wat er niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen. Het is daarom belangrijk om via sluitende wet- en regelgeving het oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging.
 2. Voldoende grondwater van goede kwaliteit
  Er gebeurt steeds meer in de ondergrond, zoals initiatieven voor bodemenergiesystemen en geothermie. Deze activiteiten kunnen een bedreiging zijn voor de huidige en toekomstige grondwatervoorraden.
 3. Beschermen van de natuurgebieden
  Grondwater is één van de belangrijkste bronnen voor drinkwater. Om ook in de toekomst gewaarborgd te zijn van schoon en veilig drinkwater is bewust omgaan met de leefomgeving en natuurgebieden door bijvoorbeeld milieuvriendelijk groenbeheer en gebiedsdossiers enorm belangrijk.
 4. Beschermen van de ondergrondse infrastructuur
  Bij gebiedsontwikkeling is het cruciaal dat zo vroeg mogelijk alle belangen worden afgewogen en stakeholders en gebiedsontwikkelaars rekening houden met de vitale ondergrondse drinkwaterinfrastructuur. Zo kunnen we met elkaar de leveringszekerheid van het drinkwater garanderen. Door klimaatverandering, energietransitie én daarmee de toename van warmtenetten in de ondergrond warmt de bodem snel op. Dit vormt een groot risico voor de kwaliteit van het drinkwater.
 5. Beschermen van de bovengrondse infrastructuur
  Onze productielocaties zijn met hekken afgesloten, dus goed beschermd. Maar wat als er over zo’n locatie elektriciteitskabels worden gepland of er overal drones mogen vliegen. Is de bereikbaarheid en beveiliging van de locatie dan nog wel voldoende geborgd?
 6. Behouden van water als belangrijke pijler voor de circulaire en duurzame economie
  Water is het verbindende element in de weg naar een circulaire en duurzame toekomst. Evides doet met haar inhoudelijke expertise mee in een tal van samenwerkingen met partners om gezamenlijk hiernaar toe te werken. Wij nodigen partners uit om met ons in gesprek te gaan en gezamenlijk te zoeken naar vormen van samenwerking.

Samen nadenken over de Omgevingswet

Onze experts denken graag met u mee bij het ontwikkelen van uw Omgevingsvisies en -plannen. Samen zoeken we naar manieren om elkaar te versterken en rekening te houden met elkaars belangen. Want samen zijn we een stuk slimmer. En alleen samen kunnen we de inwoners van ons verzorgingsgebied (Zeeland en Zuid-Holland) schoon en lekker drinkwater garanderen. Daarom nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via omgevingswet@evides.nl.

© 2024