2023

Vogels tellen op de Brabantse Wal

Specialisten die haarfijn kunnen horen of er een zingende Roodborsttapuit in de boom zit of een Zwarte mees. Onder andere dat specialisme was hard nodig bij de allereerste broedvogeltelling in de waterwingebieden op de Brabantse Wal dit voorjaar.

Het resultaat: een variëteit aan vogels die aantonen dat de natuur in de waterwingebieden Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht gevarieerd en goed ontwikkeld is.

November 15, 2023
Evides medewerker met verrekijker op zoek naar vogels.

Een maat voor de natuurkwaliteit

Natuur is de beste bescherming van de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen. Daarom beheert Evides al haar waterwingebieden als natuurgebied. Het monitoren van broedvogels is een maat voor de kwaliteit van de natuur. Tot nu toe was nog nooit systematisch onderzocht welke broedende vogels er leven in de waterwingebieden op de Brabantse Wal. Tot dit voorjaar.

Hoe tel je vogels?

Omdat je niet alle vogels kan zien of horen is het inventariseren van broedende vogels werk voor specialisten. Daarom worden territoria geteld op basis van waarneming van zingende vogels of vogels die bepaald balts- of nestelgedrag vertonen. De verzamelde gegevens worden ingevoerd in een app en naderhand verder geanalyseerd. ‘Geteld’ werd er zowel in de bosrijke gebieden als op de heideterreinen en open velden.

Het resultaat

In totaal zijn er 466 territoriums vastgesteld in de waterwingebieden op de Brabantse Wal. Die territoriums waren van 44 verschillende soorten broedvogels. De meest talrijke soorten waren de boomkruiper (72 territoria), kuifmees (48) en grote bonte specht (40). Deze vogelsoorten zijn kenmerkend voor de aaneengesloten bosgebieden op de Brabantse zandgronden. Ook vogels passend bij heideterreinen en open velden waren goed vertegenwoordigd, bijvoorbeeld  boompieper (19 territoria), grauwe vliegenvanger (6) en boomleeuwerik (6).

Wat zegt dit nu over de natuurkwaliteit?

De kwaliteit van de natuur wordt afgeleid van de aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten. Binnen de waterwingebieden zijn 11 van deze zogenaamde “kwalificerende soorten” gevonden: appelvink, boomklever, boomleeuwerik, grasmus, groene specht, kleine bonte specht, putter, roodborsttapuit, spotvogel, vuurgoudhaan en zwarte specht. Deze soorten vertellen ons dat de natuur in de waterwingebieden gevarieerd en goed ontwikkeld is.

Extra trots

Heel trots zijn we op de 3 nesten van de zwarte specht en de 5 broedende nachtzwaluwen. Dit zijn bijzondere soorten in onze waterwingebieden. We proberen ons natuurbeheer onder andere op deze soorten te richten, bijvoorbeeld door dode bomen zoveel mogelijk te laten staan en te voorkomen dat heideterreinen dichtgroeien met bos. Mooi om te zien dat dit beheer tot goede resultaten leidt.

Lees meer over ons beheerplan Brabantse Wal.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Deel deze pagina
© 2024