Precario

In het verleden werd in een aantal gemeenten precariobelasting (kosten voor waterleidingen in de gemeentegrond) betaald. Vanaf 1 januari 2022 is deze belasting komen te vervallen.

Vanaf wanneer hoef ik geen precariobelasting meer te betalen?

De precariobelasting houdt vanaf 1 januari 2022 op te bestaan. Als u in 2022 nog termijnbedragen betaalt en u heeft uw periodeafrekening nog niet ontvangen, dan ziet u op uw termijnfactuur nog wel precariobelasting staan.

Het tarief voor precariobelasting kunnen we pas bij de periodeafrekening op € 0 zetten. Het kan zijn dat u daardoor te veel heeft betaald. Als dat zo is, ontvangt u dit bedrag (min het bedrag dat u eventueel nog aan ons moet betalen) van ons terug bij de periodeafrekening. De termijnbedragen die u na de periodeafrekening betaalt, zijn wel zonder precariobelasting.

Voorbeeld:
U woont in Rotterdam en betaalt in 2021 € 7,91 voor precariobelasting. U betaalt in 4 termijnen. In 2022 ontvangt u nog 2 termijnfacturen waarop € 1,98 precariobelasting staat. Uw verbruik en de andere kosten blijven hetzelfde.

Op de periodeafrekening in het najaar van 2022 ontvangt u dan 2 x € 1,98 = € 3,96 terug. Na de periodeafrekening is uw nieuwe termijnbedrag € 1,98 (€ 7,91 /4 termijnen) lager.

Hoe kan ik mijn termijnbedrag aanpassen?

Wij passen uw termijnbedrag aan bij uw periodeafrekening. Wilt u uw termijnbedrag al eerder aanpassen, dan kunt u dit doen op Mijn Evides. Ons advies is om het bedrag niet te veel te verlagen, zodat u straks niet hoeft bij te betalen.

Op mijn termijnfacturen in 2022 staat nog steeds precariobelasting. Hoe kan dat?

Als u uw periodeafrekening pas in de loop van in 2022 ontvangt, dan ziet u op uw termijnfactuur nog wel precariobelasting staan. Het tarief voor precariobelasting kunnen we helaas pas bij de periodeafrekening op € 0 zetten. Het kan zijn dat u daardoor te veel betaald heeft. Als dat zo is, ontvangt u dit bedrag (min het bedrag dat u eventueel nog aan ons moet betalen) terug bij de periodeafrekening. De termijnbedragen die u na de periodeafrekening betaalt, zijn wel zonder precariobelasting.

Voorbeeld:
U woont in Rotterdam en betaalt in 2021 € 7,91 voor precariobelasting. U betaalt in 4 termijnen. In 2022 ontvangt u nog 2 termijnfacturen waarop € 1,98 precariobelasting staat. Uw verbruik en de andere kosten blijven hetzelfde.

Op de periodeafrekening in het najaar van 2022 ontvangt u dan 2 x € 1,98 = € 3,96 terug. Na de periodeafrekening is uw nieuwe termijnbedrag € 1,98 (€ 7,91 /4 termijnen) lager.

Ik ontvang mijn periodeafrekening pas halverwege of eind 2022. Moet ik dan al die tijd toch hetzelfde betalen?

Nee, dat hoeft niet. U kunt tussentijds uw termijnbedrag aanpassen op Mijn Evides. Ons advies is om het bedrag niet te veel te verlagen, zodat u straks niet hoeft bij te betalen.

Rekenvoorbeeld:

Gemeente Aantal termijnen Precariobedrag Te veel betaald bedrag per termijn
Dordrecht 4 € 28,13 € 28,13/4 = € 7,03
Dordrecht 10 € 28,13 € 28,13/10 = € 2,81

Bekijk hier hoeveel precariobelasting u per gemeente per jaar betaalt.

Wordt mijn termijnbedrag automatisch aangepast?

Ja, als u uw periodeafrekening ontvangt, passen wij uw termijnbedrag aan.

Wanneer ontvang ik mijn periodeafrekening?

Ongeveer twee maanden na het doorgeven van uw meterstand ontvangt u uw periodeafrekening. Als u op hetzelfde adres blijft wonen, ontvangt u uw periodeafrekening ieder jaar in dezelfde maand. Wanneer u gaat verhuizen kan dit veranderen.

Heeft u al eerder een periodeafrekening van ons ontvangen? Dan kunt u in Mijn Evides zien in welke maand u de periodeafrekening ontvangt.

Ik heb nog andere vragen over de precariobelasting. Waar kan ik terecht?

Heeft u specifieke vragen over de precariobelasting? Neem dan contact op met uw eigen gemeente. Heeft u vragen over het betalen van de belasting, het terugkrijgen van het te veel betaalde geld of over het verlagen van uw termijnbedrag? Dan kunt u contact met ons opnemen.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.