Precario

In het verleden werd in een aantal gemeenten precariobelasting (kosten voor waterleidingen in de gemeentegrond) betaald. Vanaf 1 januari 2022 is deze belasting komen te vervallen.

Veelgestelde vragen

​​​​​De precariobelasting bestaat sinds 1 januari 2022 niet meer. Wat heeft dat voor gevolgen voor mij?
Vanaf wanneer hoef ik geen precariobelasting meer te betalen?
Hoe kan ik mijn termijnbedrag aanpassen?
Op mijn termijnfacturen in 2022 staat nog steeds precariobelasting. Hoe kan dat?
Ik ontvang mijn periodeafrekening pas halverwege of eind 2022. Moet ik dan al die tijd toch hetzelfde betalen?
Wordt mijn termijnbedrag automatisch aangepast?
Wanneer ontvang ik mijn periodeafrekening?
Ik heb nog andere vragen over de precariobelasting. Waar kan ik terecht?
© 2022