Storing & onderhoud

Monsternamekast voor controle en onderzoek

Verspreid over Zuidwest-Nederland staan tientallen monsternamekasten van Evides opgesteld. Dit zijn kleine witte kastjes waar een kleine hoeveelheid drinkwater doorstroomt voor controle of onderzoek.

Na werkzaamheden aan het leidingnet kan zo’n kastje er enkele dagen staan. Zo controleren we de drinkwaterkwaliteit als de leiding in dienst gaat. Het kan ook zijn dat er een monsternamekast voor enkele maanden of langer staat opgesteld. In dat geval staat de witte kast er voor doorlopend waterkwaliteitsonderzoek.

Heeft u een monsternamekast gezien en wilt u weten waarom het er staat? Hieronder vindt u meer informatie. Kijk naar de kleur van de sticker op het kastje om te weten of het kastje er staat voor controle bij werkzaamheden of voor onderzoek.

Blauwe sticker: monsternamekast bij werkzaamheden

Na werkzaamheden aan onze drinkwaterleidingen controleren we altijd zorgvuldig de drinkwaterkwaliteit als de leiding in gebruik wordt genomen. Dit doen we met behulp van monsternamekasten.

Evides werkt zorgvuldig aan de drinkwaterleidingen in de grond. Dit gebeurt via protocollen en goed opgeleid personeel. Toch kan het zo zijn dat er iets niet goed gaat tijdens het werk. In de grond zitten bacteriën. Als er grond in een drinkwaterleiding komt kan dit een besmetting veroorzaken. Vooral de controle op bacteriën is dus belangrijk om te voorkomen dat mensen ziek worden van besmet drinkwater. We controleren het water een aantal dagen om zeker te zijn van een betrouwbare drinkwaterkwaliteit.

Doorstroming

Om de waterkwaliteit te kunnen controleren is het belangrijk dat het water in een beperkte hoeveelheid goed doorstroomt. Op die manier verzekeren we ons ervan dat de kwaliteit van het monster dat we nemen overeenkomt met de kwaliteit van het drinkwater in het leidingnet. We voeren het water zoveel mogelijk af via het riool. Als dat niet kan brengen we het water terug de natuur in via de sloot, of tijdelijk via het plantsoen.

Plaats en duur

Een monsternamekast plaatsen we op een plek waar we de monsters goed kunnen afnemen. Ook houden we waar mogelijk rekening met de omgeving, zodat zij zo min mogelijk overlast van de monsterkast ondervinden. Zodra het onderzoek uitwijst dat de waterkwaliteit goed is, is het drinkwater geschikt voor consumptie. Dit weten we binnen vijf dagen. Zodra we de drinkwaterleiding weer veilig in gebruik kunnen nemen, halen we de monsternamekast weg.

Groene sticker: monsternamekast voor onderzoek

Evides voert grootschalig onderzoek uit om de drinkwaterkwaliteit voor nu en in de toekomst te borgen. Dit doen we door het drinkwater te onderzoeken in laboratoria en proefinstallaties, maar ook in het leidingnet via monsternamekasten. Zo monitoren we onder andere het effect van aanpassingen in de zuiveringslocaties of het leidingnet.

Langere tijd

Deze monsternamekasten staan er vaak voor enkele maanden of jaren om trends en ontwikkelingen in de drinkwaterkwaliteit door de jaren heen te kunnen volgen. Vaak staan deze in het buitengebied, soms in bewoond gebied.

Doorstroming

Om de waterkwaliteit te kunnen controleren is het belangrijk dat het water doorstroomt. Op die manier verzekeren we ons ervan dat de kwaliteit van het monster dat we nemen, overeenkomt met de kwaliteit van het drinkwater in het leidingnet. We voeren het water zoveel mogelijk af via het riool. Als dat niet kan brengen we het water terug de natuur in via de sloot, of tijdelijk via het plantsoen.

© 2024