Natuur & Bronnen

Natuurgebied & Waterwingebied Oranjezon

Geniet van de zoute zeewind die plotseling opsteekt vanachter een duintop. Bespied de damherten en de reeën in de bossen en de duinvalleien. In het waterwingebied Oranjezon liggen hoge duintoppen en dichte duindoorstruwelen. Wie goed zoekt, ontdekt bijzondere plantensoorten in de duinvalleien. Kom naar Oranjezon en ontdek één van de afwisselendste natuurgebieden in Zeeland.

Het Zeeuwse Landschap beheert het waterwingebied voor Evides.

Aangroeiend duinlandschap in Oranjezon

Over het gebied

Vlak bij het dorp Vrouwenpolder, op de kop van het Zeeuwse eiland Walcheren, ligt het waterwingebied Oranjezon. Een steeds verder aangroeiend duinlandschap met vochtige duinvalleien en soortenrijke duindoornstruwelen. Evides wint hier geen water meer, maar blijft de zoetwatervoorraad ook in de toekomst beschermen. Het water is een belangrijke bron voor de bijzondere natte natuur in het gebied.

Gevarieerd landschap van Oranjezon

Het landschap van Oranjezon is erg gevarieerd, waardoor er veel verschillende planten en dieren voorkomen. Direct aan de zee liggen de duinen. Zand en wind hebben hier vrij spel: de wind blaast zandkorrels vanaf het strand tegen de voet van de duinen, zodat Oranjezon steeds een heel klein beetje groeit. Landinwaarts vind je meer beschutting. Hier zijn duinvalleien ontstaan, waarin kalkrijk grondwater aan de oppervlakte komt. In die duinvalleien groeien veel zeldzame planten.

Waterwingebied in Oranjezon

Waterwinning

De gemeente Middelburg kocht het duingebied Oranjezon in 1889 om er schoon drinkwater te winnen. In de stad heersten namelijk cholera en tyfus. Men groef waterwinputten en kanalen om het zoete grondwater op te kunnen pompen. De waterwinning is gestopt in 1995, maar een deel van de kanalen is nog altijd aanwezig. Sommige kanalen zijn gedempt. Op deze plekken is het oorspronkelijke duinlandschap weer in ere hersteld. De gebouwen bij de ingang van het natuurgebied herinneren nog aan het oude pompstation van de waterleidingmaatschappij.

Zeldzame planten in Oranjezon

Waardevolle natuur

De duinen van Oranjezon zijn rijk aan typische duinplanten, zoals koningskaars, glad parelzaad, duinviooltje en driedistel. Oorspronkelijk waren de duinen kaal en open. De wind had in het hele gebied vrij spel. In de loop van de tijd zijn de stuifduinen langzaamaan dichtgegroeid. Om bijzondere soorten zoals de heivlinder, de harkwesp en de basterdzandloopkever weer een kans te geven, maken we de duinen op sommige plekken weer kaal en open. Daardoor kunnen plantensoorten zoals kleverige reigersbek en zanddoddegras zich vestigen. In de natte duinvalleien komt kalkrijk water aan de oppervlakte. Daar groeien zeldzame planten zoals parnassia, moeraswespenorchis, dwergzegge en geelhartje.

Welkom in dit waterwingebied

De duinen van Oranjezon zijn het hele jaar door prachtig. Vogelliefhebbers kunnen hier meer dan 130 verschillende soorten bewonderen. Maar ook voor mensen die van planten houden, is Oranjezon zeer de moeite waard. De damherten van Oranjezon zijn een bijzonderheid. Ze zitten sinds de inundatie van 1944 in het duingebied: nadat de hekken van een nabijgelegen hertenkamp werden opengezet, vluchtten de dieren naar hoger gelegen gronden. De damherten zijn inmiddels gewend aan bezoekers en laten zich makkelijk bekijken. Het Zeeuwse Landschap heeft in het gebied diverse gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

Bezoekersinformatie

Waterwingebied Oranjezon is toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Honden zijn niet toegestaan.

Wandelen

Toegestaan op wegen en paden. U kunt een dagkaart kopen bij de ingang. Toegang is gratis voor donateurs van één van de provinciale Landschappen.

Honden

Niet toegestaan (ook niet aangelijnd)

Groepsactiviteiten

Niet toegestaan

Commerciële activiteiten

Niet toegestaan

Bereikbaarheid

Met de auto:
Parkeren op de parkeerplaats (betaald)
Koningin Emmaweg 16a
4354 KD Vrouwenpolder

Met het openbaar vervoer:
Ongeveer 30 minuten lopen vanaf bushalte Vrouwenpolder/N57.

Routes

  • Het Zeeuwse Landschap heeft in het gebied diverse wandelroutes uitgezet. Ze zijn gemarkeerd in het terrein en aangegeven op een kaart.
© 2024