Afbeelding van zuiveringsprocessen

De zuiveringsprocessen

Het water dat bij u uit de kraan komt, maken wij uit drie verschillende bronnen: oppervlaktewater, geïnfiltreerd duinwater en grondwater. In onze zuiveringen maken we hier via een uitgebreid proces van zuiveringsstappen betrouwbaar drinkwater van.

Via een leidingnet van ruim 14.000 kilometer leveren we het af bij uw woning of bedrijf. Het zuiveren van water tot drinkwater gebeurt op elke locatie op een iets andere wijze. Dit hangt onder andere af van de bron.

Zuiveren van oppervlaktewater

Zuiveringsproces oppervlaktewater
 1. Het rivierwater, dat we innemen uit de Maas, gaat eerst door drie grote spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. De kwaliteit van het water verbetert hier tijdens dit verblijf van ongeveer vijf maanden op een natuurlijke manier. Via leidingen pompen we het water vervolgens naar de drinkwaterzuiveringen Berenplaat, Kralingen, Baanhoek en Braakman.
 2. Hier aangekomen wordt het water waar nodig door microzeven geleid, waardoor de grove vuildeeltjes uit het water verwijderd worden. Daarna voegen we een vlokmiddel aan het water toe (ijzerchloride of aluminiumsulfaat). Dit middel werkt als een soort magneet, waar slibdeeltjes en andere verontreinigingen zich aan binden. Hierdoor kunnen we de meeste kleine vuildeeltjes uit het water verwijderen.
 3. Dubbellaagsfilters halen vervolgens de overgebleven vlokken met het ingesloten vuil uit het water.
 4. Daarna maken we het water bacteriologisch betrouwbaar: de hoofddesinfectie. Dit gebeurt door middel van ultraviolet licht (UV).
 5. Als laatste gaat het water door actief-koolfilters, die ervoor zorgen dat alle geur-, kleur- en smaakstoffen verdwijnen.
 6. Hierna doden we de bacteriën die op het actief kool groeien en zorgen we voor de juiste pH-waarde. In de zomer doseren we ook zuurstof. Hierna slaan we het zuivere drinkwater op in reinwaterreservoirs of -kelders en pompen we het drinkwater het leidingnet in zodat het veilig en betrouwbaar bij u uit de kraan komt.

Het zuiveren van geïnfiltreerd duinwater

Zuiveringsproces duinwater
 1. We nemen zoet water in vanuit het Haringvliet. Met een speciaal perforatierooster vangen we in het innamepompstation de vis af, zodat de vissen terug het Haringvliet in kunnen. Vervolgens stroomt het water via een lange waterleiding naar Ouddorp waar het een voorzuivering ondergaat.
 2. Het water geleiden we door een paar zeven om mosselen af te vangen en de grove vuildeeltjes uit het water te verwijderen. Daarna voegen we een vlokmiddel toe (ijzerchloride). Dit vlokmiddel werkt als een soort magneet waaraan de kleine deeltjes zich binden zoals slib en andere verontreinigingen. Het dubbellaagsfilter haalt de ijzervlokken met het ingebonden vuil uit het water.
 3. Het water is nu schoon genoeg om de duinen in te gaan. Via infiltratieplassen in het duingebied van Ouddorp en Haamstede zakt het water de bodem in.
 4. Na minimaal 30 dagen pompen we het water weer op. Het water is dan vrijwel zuurstofloos. Door het te beluchten, ontdoen we het water van methaangas, ijzer, ammonium en mangaan. In de voorfilters verwijderen we de gevormde ijzer en mangaanneerslag en ammonium wordt omgezet in nitraat.
 5. We beluchten het water opnieuw en leiden het door actief koolfilters waar we alle geur-, kleur- en smaakstoffen verwijderen. De hoofddesinfectie vindt plaats met ultrafiltratie (UF). Hierbij stroomt het water door dunne rietjes met hele kleine gaatjes die het water nog verder filteren.
 6. Het schone drinkwater slaan we op in grote drinkwaterreservoirs en leveren we daarna aan onze klanten op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Het zuiveren van grondwater

Zuiveringsproces grondwater
 1. Op de Brabantse Wal en in Dordrecht wint Evides grondwater. We pompen water op dat zich tussen de 30 en 120 meter diep onder de grond bevindt.
 2. Het water beluchten we om methaangas te verwijderen. Tegelijkertijd klonteren opgeloste ijzer- en mangaandeeltjes samen, die we in de zandfilters uit het water halen.
 3. In de onthardingsreactor ontharden we het water. Dit zijn grote tanks waarin we kalkmelk (of natronloog) en zilverzand in het water doseren. De kalk hecht zich aan het zand en dit worden steeds grotere korrels. Wanneer de korrels zwaar genoeg zijn bezinken ze en kunnen we ze eenvoudig uit het water verwijderen. In de nafilters verwijderen we de laatste kleine deeltjes uit het water.
 4. Het schone drinkwater slaan we op in grote drinkwaterreservoirs en leveren we daarna aan onze klanten.

Na deze zorgvuldige zuiveringsprocessen is het kraanwater van hoge kwaliteit en leveren we het via een ondergronds leidingnet af bij u thuis. Dag en nacht, het hele jaar door.

© 2024