Evides 150 jaar

Bevrijding zorgt voor grote verwoestingen in Zuidwest-Nederland  

Het einde van de Tweede Wereldoorlog was voor de waterbedrijven in Zuidwest-Nederland de zwaarste periode van de oorlog. Pompstations, leidingen, watertorens en andere gebouwen werden regelmatig gebombardeerd en beschoten.

WWII

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen vonden heftige bombardementen plaats, vanwege de ligging aan de belangrijke Schelde. Direct na D-Day besloten de Duitsers om grote delen van Zeeuws-Vlaanderen onder water te zetten. Ook werd de nieuwe watertoren in Oostburg en alle dienstgebouwen in deze regio opgeblazen. Hierdoor kon in vrijwel heel Zeeuws-Vlaanderen geen water meer geleverd worden. In de oorlog zijn meerdere watertorens opgeblazen. De meeste verwoeste watertorens zijn nooit meer teruggebouwd.

Foto van het pompstation in Ossendrecht, genomen in 1913.
Foto van het pompstation in Ossendrecht, genomen in 1913.

De Waterleidingmaatschappij Zuid-Beveland kende ook zware jaren. In september 1944 waren er grote bombardementen op Sloedam en Kreekrakdam. De waterlevering vanuit Ossendrecht viel direct uit en kon pas in december worden hervat. Noodvoorzieningen, soms van tevoren al gebouwd, konden kleine delen van het eiland met water verzorgen. 

Geallieerden waren door eigen bombardementen ook verantwoordelijk voor delen van de schade. Hierom werden werkkrachten en spullen beschikbaar gesteld. Eén van deze werkkrachten, J. Kil, kwam bij herstelwerken in Ossendrecht om door een granaatscherf. Op de eerste foto is de locatie in Ossendrecht te zien, waar water werd gewonnen voor de Waterleiding-Maatschappij Zuid-Beveland en waar dit incident heeft plaatsgevonden.  

Het jaar erna werd de watertoren in Zierikzee zomaar gebombardeerd door de Duitsers, uit pure vernielzucht. Pas een week later kregen de mensen in Zierikzee weer water door de aanleg van een noodleiding. Medewerkers van het waterleidingbedrijf werden gedwongen om voor de Duitsers te werken: ze moesten prikkeldraad zoeken, betonijzer buigen en versterkingswerken aanleggen.  

Uiteindelijk hebben bijna alle gebieden in Zuidwest-Nederland in 1944 en 1945 periodes zonder drinkwater gezeten, vanwege allerlei vernielingen en andere zware omstandigheden. De totale schade was bijna niet te overzien en de wederopbouw van het netwerk zou lang duren. Een deel van Zeeland, in de buurt van Axel en Terneuzen, werd onder water gezet. Dit is te zien op de onderstaande foto.

Een deel van Zeeland, in de buurt van Axel en Terneuzen, werd onder water gezet.

   

En nu? 

Evides investeert in kennisuitwisseling en samenwerking. Niet alleen binnen onze organisatie, maar ook met andere drinkwaterbedrijven. Door gezamenlijke inspanningen en strategische koppelingen met de aangrenzende drinkwaterbedrijven kunnen we elkaar ondersteunen en fungeren als elkaars achtervang in geval van nood. Zo zetten we ons continu in voor een betrouwbare drinkwatervoorziening. 

Deel deze pagina
© 2024