Evides 150 jaar

Door de nieuwe bril van de wethouder kreeg Borssele geen waterleiding

In 1900 had Nederland al 60 waterleidingbedrijven, vooral in grote, dichtbevolkte gemeentes. Op het platteland waren zulke voorzieningen vaak nog niet aanwezig. 

Beginjaren Zeeland

Dit veranderde toen bacterioloog-geneesheer dr. Jenny Weyerman de noodzaak benoemde om de volksgezondheid op het platteland te verbeteren door waterleidingen aan te leggen. Het plan werd in werking gezet op Zuid-Beveland in Zeeland. Verschillende burgemeesters uit deze streek kwamen samen in een comité om het plan uit te voeren.  


Foto van de proefboring in Ossendrecht.
De proefboring in Ossendrecht was succesvol.

Al snel werd Ossendrecht uitgekozen als locatie om water te winnen. Op 19 april 1909 werd een proefboring gedaan in het gebied, dat op de foto is te zien. De proefboring was succesvol, maar toch besloot de gemeenteraad van Borssele om niet meer mee te doen met de streekwaterleiding. Hier had een onhandige samenloop van gebeurtenissen voor gezorgd. 

Wethouder D. Wisse van Borssele zou namelijk naar de proefboring in Ossendrecht komen. Hiervoor moest hij met de trein naar Bergen op Zoom, maar in deze stad zou hij lang moeten wachten op de stoomtram die hem verder zou vervoeren naar Ossendrecht. Omdat dit een tijdje zou duren, had Wisse een afspraak ingepland bij een opticien om een nieuwe bril aan te laten meten. Toen hij terugkwam van deze afspraak, was de tram naar Ossendrecht echter al vertrokken. Hierover werd de wethouder zo boos, dat hij ter plekke uitschreeuwde: “Nooit een waterleiding in Borssele!” Pas na het overlijden van Wisse, vier jaar later, veranderden de meningen in de Raad en wilde ook Borssele deelnemen aan de streekwaterleiding. 

 In 1913 werd in de meeste gemeenten van Zuid-Beveland de waterleiding officieel in gebruik genomen en werd een groot pompstation gebouwd in Ossendrecht.  

Van toen naar nu

Zuid-Beveland krijgt drinkwater uit de Brabantse Wal, waar Evides op dit moment drie grondwaterwinningen met bijhorende productielocaties heeft: Ossendrecht, Halsteren en Huijbergen.  Drinkwaterproductie en natuurbescherming gaan hier hand in hand. Al in 2009 maakten de Provincie Noord-Brabant, Evides Waterbedrijf, Waterschap Brabantse Delta, natuurterreinbeheerders en andere gebiedspartners gerichte afspraken in een convenant met als doel een robuust watersysteem en natuurherstel op de Brabantse Wal.  

En straks?

Met de toenemende droogte en groeiende vraag naar drinkwater staat de beschikbaarheid ervan in Zeeland in de toekomst opnieuw onder druk. In 2030 voorzien we een mogelijk tekort van drinkwater, specifiek in Midden-Zeeland, en daar nemen we nu al passende maatregelen voor. We leggen nieuwe leidingen aan, vergroten de bestaande leidingen en bouwen nieuwe pompstations. Ook verkennen we aanvullende bronnen.

Deel deze pagina
© 2024