Hoe het begon in Zeeland

De allereerste waterleiding in Zeeland werd aangelegd in Vlissingen. Later zou het een voorbeeld en inspiratie voor de rest van de provincie worden om hetzelfde te doen.

Beginjaren Zeeland

De plannen voor de aanleg van een duinwaterleiding ontstonden in 1881, bij een jonge ingenieur uit Utrecht genaamd J.L. Gruber. Hij had vastgesteld dat in de duinen nabij Vlissingen genoeg water te winnen was. Hij zorgde voor een moderne manier van waterwinning door te leren van voorbeelden van in die tijd recente waterleidingen in Wenen en oude vormen van waterwinning door de Romeinen.  

De watertoren van Vlissingen uit 1894.
De watertoren van Vlissingen uit 1894.


Op 26 januari 1884 werd de waterleiding officieel in gebruik genomen, waarmee Vlissingen de twaalfde gemeente in Nederland was waar dit gebeurde. De burgemeester dronk het eerste glas duinwater en reageerde positief. De Nederlandse regering achtte het drinkwater van de Vlissingsche Duinwaterleiding zo belangrijk, dat de eigenaar Diemont van Dathar in 1885 zelfs bij Koninklijk Besluit werd benoemd tot nieuwe burgemeester van Vlissingen. Wegens ziekte is hij echter nooit officieel in functie getreden.  

Na het overlijden van Dathar in 1886 wilde zijn familie het bedrijf verkopen, maar een goede opvolger werd vele jaren niet gevonden, maar in 1907 meldden zich in 1 jaar tijd 78 kandidaten voor de functie van Directeur.  

In de jaren na 1907 bleef de vraag naar drinkwater toenemen, maar de capaciteit van het bedrijf groeide niet. In 1931 gaf de gemeente Vlissingen de particuliere concessies op en nam het zelf het bedrijf over. De gemeenteraad eiste een paar belangrijke verbeteringen: het moderniseren van de apparatuur en het vergroten van de capaciteit. Om die reden sloot het bedrijf een overeenkomst met Middelburg voor de levering van water uit Oranjezon. In 1934 gebeurde dit voor het eerst en waren de problemen voor het bedrijf opgelost. Het pompstation in Oranjezon in deze jaren is te zien op de onderstaande foto. 

Het pompstation in Oranjezon.

Van toen naar nu

Duinen zijn van onschatbare waarde, ook vandaag de dag. Op Schouwen-Duiveland wordt water uit het Haringvliet in de duinen geïnfiltreerd, waar het een natuurlijke zuivering ondergaat. Drinkwater maken gaat hand in hand met de natuur. We koesteren onze natuur omdat het de beste bescherming van onze drinkwaterbronnen is en beheren haar met zorg. Dat leidt tot een rijk ecosysteem met vele bijzondere planten en dieren.  

En straks?

Met de toenemende droogte en groeiende vraag naar drinkwater staat de beschikbaarheid ervan in Zeeland in de toekomst opnieuw onder druk. In 2030 voorzien we een mogelijk tekort van drinkwater, specifiek in Midden-Zeeland, en daar nemen we nu al passende maatregelen voor. We leggen nieuwe leidingen aan, vergroten de bestaande leidingen en bouwen nieuwe pompstations. Ook verkennen we aanvullende bronnen. 

Deel deze pagina
© 2024