Evides 150 jaar

Zeeuws-Vlaanderen als laatste aangesloten op de waterleiding

Voordat er een drinkwaterleiding werd opgericht in Terneuzen, waren droge perioden in de regio erg zwaar. Als de regentonnen of regenbakken leeg waren, moest per schip drinkwater aangevoerd worden voor de inwoners. 

Beginjaren Zeeland

Bij de aankomstplek van de boot stonden dan lange rijen mensen met een emmer in de hand, wachtend op het moment dat ze de emmer konden vullen met drinkwater. Op de onderstaande foto is een aantal mensen te zien met volle emmers, nadat een waterschip vanuit Middelburg was gearriveerd in 1911.

Lange rijen om een emmer water te halen.
De mensen stonden lang in de rij voor een emmer water.

Na een aantal periodes met grote drinkwatertekorten werd besloten om, naar voorbeeld van het in 1910 opgerichte streekwaterbedrijf in Zuid-Beveland, te zorgen voor een drinkwatervoorziening op Zeeuws-Vlaanderen. Veel gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren voor dit idee, maar er waren ook een paar gemeenten tegen. Dit leidde tot lange periodes van ruziën en uitstel van het plan. Uiteindelijk kreeg Zeeuws-Vlaanderen als laatste regio in Zeeland een drinkwaterleiding in 1926, maar vanwege nieuwe onenigheid werd deze in 1933 alweer opgeheven.  

Zes gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen kozen er in 1937 weer voor om een nieuw bedrijf op te richten: de N.V. Waterleiding Maatschappij Zeeuws-Vlaanderen. Andere gemeenten sloten later aan. Op de onderstaande foto is het personeel afgebeeld, dat de opening van het pompstation in Sint-Jansteen in 1937 viert: het officiële begin van de nieuwe samenwerking. 

Het personeel dat de opening van het pompstation in Sint-Jansteen in 1937 viert.

Van toen naar nu

Inmiddels  is in Zeeland iedereen aangesloten op het drinkwaternetwerk. Schouwen-Duiveland heeft drinkwater dat gemaakt wordt van water uit het Haringvliet, Midden Zeeland gebruikt water uit de Brabantse Wal en Zeeuws-Vlaanderen gebruikt water uit de Maas. 

En straks?

Met de toenemende droogte en groeiende vraag naar drinkwater staat de beschikbaarheid ervan in Zeeland in de toekomst opnieuw onder druk. In 2030 voorzien we een mogelijk tekort van drinkwater, specifiek in Midden-Zeeland, en daar nemen we nu al passende maatregelen voor. We leggen nieuwe leidingen aan, vergroten de bestaande leidingen en bouwen nieuwe pompstations. Ook verkennen we aanvullende bronnen.

Deel deze pagina
© 2024