Bestuur en Governance

Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Directie en management

De statutaire directie is belast met het besturen van de vennootschap. Algemeen Directeur is mevrouw ir. A.M. Ottolini. De organisatie kent zes bedrijfsonderdelen:

 • Productie Drinkwater
 • Infra
 • Industriewater
 • Klant & Business Support
 • Human Resource
 • Bestuursondersteuning

De managers van de bedrijfsonderdelen zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming door de directie en vormen tezamen het management. Het management stuurt gezamenlijk en gericht op de realisatie van onze bedrijfsdoelen en staat garant voor een goede bedrijfsvoering.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Evides Waterbedrijf houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken en staat de directie met advies bij.

Aandeelhouders

Evides Waterbedrijf kent twee aandeelhoudersgroepen: Gemeenschappelijk Bezit Evides (21 gemeenten in Zuid-Holland Zuid) en PZEM NV. Beiden bezitten 50% van de aandelen.  De 21 gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Dordrecht, Hellevoetsluis, Korendijk, Nissewaard, Maassluis, Midden Delfland, Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Strijen, Vlaardingen, Westland, Westvoorne en Zwijndrecht.

Raad van commissarissen

Samenstelling en profiel RvC
De RvC bestaat uit zeven personen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de profielschets van de Raad van Commissarissen is onder meer vastgelegd dat Evides bij de invulling van de RvC streeft naar een balans tussen kennis, ervaring en achtergrond van de individuele leden, alsook een ruime mate van affiniteit met de aard en cultuur van het bedrijf. In de RvC dient vakinhoudelijke kennis aanwezig te zijn op de volgende gebieden:

 • drink- en industriewater, afvalwater en rioolwater, alsmede de hieraan gerelateerde industriële dienstverlening en dienstverlening op deze gebieden in ontwikkelingslanden;
 • ondernemerschap, politiek, publiek-private verhoudingen, juridische zaken en Corporate Governance;
 • financiële zaken; minimaal één lid van de RvC is een financieel expert;
 • klantrelaties, marketing en communicatie;
 • sociaal beleid, bedrijfsorganisatie, verandermanagement en Human Resources Management.

Onafhankelijkheid RvC-leden
Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de leden van de RvC wijkt Evides af van de Nederlandse Corporate Governance Code. De statuten bepalen dat aandeelhouder PZEM NV. kandidaten voordraagt voor twee zetels evenals de aandeelhouder B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides. Kandidaten voor de overige drie zetels worden door de RvC voorgedragen.

Auditcommissie en remuneratiecommissie
Er zijn twee vaste subcommissies ingesteld, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De selectie- en benoemingscommissie wordt ad hoc ingesteld. Mevrouw ir. A.G. Nijhof MBA is benoemd tot voorzitter van de remuneratiecommissie.

Samenstelling RvC
De heer drs. D. A. van Doorn
De heer mr. H.G. Bouwman
De heer drs. P. Hartog RA
Mevrouw ir. A.G. Nijhof MBA (waarnemend voorzitter)
De heer ir. G.J.A. Uytdewilligen MBA
De heer drs. B.J. de Reu
De rol van directiesecretaris wordt vervuld door R. Kreutz, Manager Bestuursondersteuning.

Corporate Governance

Evides volgt de Corporate Governance code en houdt zich aan wet- en regelgeving. De statuten en klokkenluidersregeling kunt u hieronder downloaden.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.