Bronnen
Man drinkt water tegen aanrecht aan

Eisen aan het Nederlandse drinkwater

Wij leveren betrouwbaar drinkwater. Maar wie bepaalt wanneer het drinkwater van goede kwaliteit is? Dat is geregeld via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De kwaliteitseisen waaraan het drinkwater moet voldoen, zijn namelijk vastgelegd in de wet. In Nederland zijn de eisen en controles uiterst streng.

Wettelijke normen

Er is veel vastgelegd over drinkwaterkwaliteit. Bijvoorbeeld welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium erin mag zitten. Ook is bepaald welke bacteriën niet in het drinkwater horen en is voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven.

De Drinkwaterwet stelt hoge eisen aan drinkwater. Het belang voor de volksgezondheid van het hebben van schoon en betrouwbaar drinkwater is groot. Wij nemen dit heel serieus. De drinkwaterbedrijven werken daarom met signaalwaarden. Dit zijn in feite nog strengere eisen dan de wettelijke normen. Zo blijven we bij kleine schommelingen ook binnen de normen van de Drinkwaterwet en hebben we ruimte om tijdig actie te ondernemen wanneer nodig.

Hoe komen eisen tot stand?

De richtlijnen zijn opgesteld door het Ministerie van IenW. Dit werkt hiervoor samen met wetenschappers en onderzoekers van bijvoorbeeld het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en KWR Watercycle Research Institute. Als drinkwaterbedrijf leveren wij onze meetresultaten en gegevens aan voor zowel nationaal onderzoek als wereldwijd door de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie).

Toezicht op regelgeving

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de regels. Daar waar nodig past het Ministerie van IenW richtlijnen aan of stelt nieuwe normen vast.

Oudere man vult waterfles in keuken

Kwetsbare groepen

Bij het vaststellen van de eisen voor drinkwater vormen de meest kwetsbare groepen mensen het uitgangspunt. Dit zijn zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Voor iedereen moet het kraanwater veilig en gezond zijn, ook voor hen. Bij het vaststellen van normen en richtlijnen voor drinkwater houden onderzoekers rekening met andere manieren waarop het lichaam deze stoffen binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht en via voeding.

© 2024