Hoofdkantoor Evides

Bestuur en Governance

Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Directieteam

De statutaire directie is belast met het besturen van de vennootschap. Algemeen Directeur is mevrouw ir. A.M. Ottolini. De organisatie kent zes bedrijfsonderdelen:

 • Productie Drinkwater
 • Infra
 • Industriewater
 • Klant & Business Support
 • Human Resource
 • Bestuursondersteuning

De directeuren van de bedrijfsonderdelen zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming en vormen samen met de algemeen directeur het directieteam. Het directieteam stuurt gezamenlijk en gericht op de realisatie van onze bedrijfsdoelen en staat garant voor een goede bedrijfsvoering.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Evides Waterbedrijf houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken en staat de directie met advies bij.

Aandeelhouders

Evides Waterbedrijf kent twee aandeelhoudersgroepen: Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE) en Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua (GBE Aqua). Beiden bezitten 50% van de aandelen.

De 15 gemeenten van GBE in Zuid-Holland Zuid zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Dordrecht, Hoeksche Waard, Nissewaard, Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Voorne aan Zee en Zwijndrecht.

GBE Aqua bestaat uit de provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen) en de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Goeree-Overflakkee.  

Raad van commissarissen

Samenstelling en profiel RvC
De RvC bestaat uit vijf personen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de profielschets van de Raad van Commissarissen is onder meer vastgelegd dat Evides bij de invulling van de RvC streeft naar een balans tussen kennis, ervaring en achtergrond van de individuele leden, alsook een ruime mate van affiniteit met de aard en cultuur van het bedrijf. In de RvC dient vakinhoudelijke kennis aanwezig te zijn op de volgende gebieden:

 • drink- en industriewater, afvalwater en rioolwater, alsmede de hieraan gerelateerde industriële dienstverlening en dienstverlening op deze gebieden in ontwikkelingslanden;
 • ondernemerschap, politiek, publiek-private verhoudingen, juridische zaken en Corporate Governance;
 • financiële zaken; minimaal één lid van de RvC is een financieel expert;
 • klantrelaties, marketing en communicatie;
 • sociaal beleid, bedrijfsorganisatie, verandermanagement en Human Resources Management. 

Auditcommissie en remuneratiecommissie
Er zijn twee vaste subcommissies ingesteld, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Samenstelling RvC
Mevrouw ir. N.G. Dalstra
De heer drs. P. Hartog (vice-voorzitter)
Mevrouw drs. ing. J.W. Hollestelle
De heer drs. L.H.M. Kohsiek (voorzitter)
De heer drs. A. Tuinebreijer

De rol van directiesecretaris wordt vervuld door J.H. Eijkman MSc MBA, Directeur Bestuursondersteuning.

Corporate Governance

Evides volgt de Corporate Governance code en houdt zich aan wet- en regelgeving. De statuten en klokkenluidersregeling kunt u hieronder downloaden.

© 2024