Certificaten

Veilig en duurzaam werken heeft bij Evides Waterbedrijf hoge prioriteit. Volgens de Drinkwaterwet moet een drinkwaterbedrijf een gecertificeerd managementsysteem hebben conform ISO 9001. Naast het ISO 9001 (kwaliteitszorg)certificaat heeft Evides de certificaten voor: ISO 55001 (asset management),VCA** (Veiligheid, gezondheid en milieu, Checklist Aannemers) en Duurzaam Terreinbeheer niveau Goud. Een geaccrediteerde instantie beoordeeld jaarlijks opnieuw ons managementsysteem.

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het certificaat is geldig voor heel Evides NV. Het doel van dit managementsysteem is het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie. Het helpt de organisatie onder andere om consequent te voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant en het verhogen van de klanttevredenheid. 

ISO 14001

De ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement. Het certificaat is geldig voor Evides Industriewater. Dit managementsysteem heeft als doel om bij te dragen aan het realiseren van de milieudoelstellingen. 

ISO 55001

De ISO 55001 is een internationale norm voor assetmanagement. Het certificaat is geldig voor Evides Industriewater. Het doel van dit managementsysteem is het optimaal onderhouden van de assets binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. Dit gebeurt op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.

VCA**

De VCA** is een nationale norm voor veiligheidsmanagement. Het certificaat is geldig voor een aantal afdelingen binnen Evides. Het doel van dit managementsysteem is het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving en milieubesparing. Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA voldoen in de praktijk aan arbowet- en regelgeving. Een VCA-managementsysteem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen. 

© 2024