Onderzoek en innovatie

Wij zorgen voor betrouwbaar water voor u als consument, bedrijven en industrie. Nu en in de toekomst. We doen dat met milieuvriendelijke methoden en oog voor de omgeving.

Onderzoeksprogramma rond zuiveringstechnologie en distributie

Het waarborgen van een goede drinkwaterkwaliteit begint bij de bron: grond-, oppervlakte- en duinwater. Naarmate deze bronnen schoner zijn, verloopt de zuivering sneller, eenvoudiger, goedkoper en met minder energieverbruik. Daarom pleiten wij voor schone bronnen en tegengaan van vervuiling. Dit doen we onder meer samen met RIWA Maas en Vewin.

Omgevingsontwikkelingen

De bronnen veranderen van samenstelling. Klimaatverandering, verzilting, eventuele bodemverontreiniging en lozing van ongewenste stoffen beïnvloeden de kwaliteit van het grond-, oppervlakte- en duinwater. Dit stelt eisen aan onze toekomstige manier van waterzuivering. Op deze trends en ontwikkelingen anticiperen we onder andere met een uitgebreid onderzoeksprogramma dat Evides in 2014 is gestart. Het richt zich op praktische vraagstukken rond zuiveringstechnologie en distributie. Daarnaast is er strategisch onderzoek om de kansen en uitdagingen voor Evides tot ver voorbij 2020 in kaart te brengen.

Acht deelstudies

In acht onderling samenhangende onderzoeksprojecten zijn we op zoek naar nieuwe technologieën die er voor zorgen dat u ook in de toekomst kunt vertrouwen op voldoende (drink)water van goede kwaliteit. De onderzoeken richten zich op het leidingnet, de zuivering en duurzaam hergebruik van stedelijk afvalwater. Ook brengen we voor verschillende scenario’s in kaart wat voor ons een optimale drinkwaterinfrastructuur (bron-winning-transport-zuivering-distributie) kan zijn. Daarbij stellen we altijd uw belang en dat van de omgeving centraal. Uiteraard met oog voor duurzaamheid.

Samenwerking

Bij het opzetten en uitvoeren van de verschillende onderzoeken werkt Evides nauw samen met verschillende partners. Zo kunnen we profiteren van elkaars expertise en versterken we de waterketen. Bij het RINEW project in de Rotterdamse stadshavens werken we bijvoorbeeld samen met gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap Hollandse Delta.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.