2018

Samenwerking Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides succesvol

Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf gaan de in 2015 ingezette samenwerking voortzetten én spreken af vaker en intensiever te gaan samenwerken. Dat gebeurt al in Rozenburg, Hoogvliet en Kralingen.

October 3, 2018
Convenant samenwerking tussen Evides, Gemeente Rottedam en Stedin.

Op 2 oktober 2018 ondertekenden Bert Wijbenga (wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven), Judith Koole (COO Stedin, rechts op de foto) en Annette Ottolini (Algemeen Directeur Evides, links op de foto) het vernieuwde convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’. De partijen gaan intensiever samenwerken bij onderhoudswerkzaamheden. 

Annette Ottolini: ‘Door op meer plaatsen samen te werken, kunnen we uiteindelijk meer meters maken’

Er moet veel gebeuren in Rotterdam. Jaarlijks vervangt de gemeente 40 km riolering en reconstrueert Stedin gemiddeld 30 km gas, maar ook vele kilometers drinkwaterleiding en elektriciteitskabels moeten vernieuwd worden. Door werkzaamheden te bundelen wordt overlast geminimaliseerd en blijft de stad zo bereikbaar mogelijk.

Verlengen, verbreden en verdiepen

Met het vernieuwde convenant wordt de in 2015 ingezette samenwerking verlengd, verbreed en verdiept. Verlengd, omdat de drie partijen door de goede ervaringen de samenwerking continueren. Verbreed, omdat er overal in Rotterdam projecten gezamenlijk uitgevoerd gaan worden. Verdiept, omdat het nieuwe convenant concrete afspraken bevat over het gezamenlijk uitvoeren van projecten. Inmiddels zijn circa 40 convenant-projecten aangewezen in Rotterdam. Hiervan is al een tiental in uitvoering, onder meer in Rozenburg, Hoogvliet en Kralingen.

Meer werkzaamheden door energietransitie

De energietransitie leidt tot een forse toename van het aantal werkzaamheden. Dit maakt het extra belangrijk zo efficiënt mogelijk te werken. Judith Koole (COO Stedin): “De energietransitie is in volle gang. Huizen en kantoren worden steeds vaker duurzaam verwarmd. We passen daarom het energienet aan en zorgen tegelijk dat alles gewoon blijft functioneren. Maar waar nodig worden ook verouderde gasleidingen vervangen. Dit is in grote steden een enorme uitdaging. Dit kan alleen door heel intensief en al zo vroeg mogelijk in de planfase samen te werken.”

Meer structureel samenwerken

De drie partijen hebben verschillende samenwerkingsvarianten ontwikkeld; in de meest intensieve variant werken zij met één gezamenlijke aannemer. Ook wisselen ze structureel informatie uit en stemmen planningen op elkaar af. Wethouder Wijbenga: “Bewoners en ondernemers van Rotterdam hebben onvermijdelijk overlast bij werkzaamheden, maar we maken nu maar één keer de straat open, spreken met één mond en als we weg zijn komen we voorlopig niet meer terug, daar kun je vanuit gaan!” 

Meer meters maken

Veel andere gemeenten, waterbedrijven en netbeheerders hebben interesse in deze manier van samenwerken. Tijdens de ondertekening van het convenant waren dan ook tientallen vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig. Annette Ottolini (Algemeen Directeur Evides): “Wij gaan met meer gemeenten, netbeheerders en aannemers structureel samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken de kwaliteit van ons werk en de kwaliteitsperceptie voor de klant voor een belangrijk deel bepaalt. Door dat op meer plaatsen te doen, kunnen we uiteindelijk meer meters maken.”

Een overzicht van de samenwerkingsprojecten en een video over de samenwerking vindt u op de  projectpagina van de gemeente Rotterdam.

Deel deze pagina
© 2024