Extra aandacht voor inzamelen ongebruikte medicijnen

Campagne medicijnresten Evides drinkwater

We gebruiken steeds meer medicijnen. Daardoor komen via het toilet en het riool steeds meer medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht. Dat is slecht voor het waterleven, geeft bijwerkingen op de natuur en is lastig voor de bereiding van drinkwater.

Sinds de zomer van 2017 kunnen inwoners van Zeeland (als proef voor twee jaar) hun overgebleven medicijnen niet alleen inleveren bij de milieustraat, maar ook bij de apotheek. Ze kunnen zo gemakkelijk hun medicijnen wegbrengen en bijdragen aan een schoner milieu. Om deze proef voor het laatste half jaar een extra impuls te geven, is er een campagne opgezet om de inwoners en apothekers van Zeeland nog bewuster te maken van het belang van inleveren van ongebruikte medicijnen.

Er gebeurt al veel

In de ketenaanpak 'Medicijnresten uit water' wordt door verschillende partijen samengewerkt aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater. Waterschappen krijgen steeds meer inzichten om het rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren. Een groeiend aantal ziekenhuizen zuivert het eigen afvalwater voordat het wordt geloosd. Artsen letten beter op of patiënten de gepaste hoeveelheid medicijnen krijgen.

Draag bij aan een schoon milieu!

Ook u kunt bijdragen aan de zorg voor het milieu. Hoe? Volg de voorschriften bij gebruik van geneesmiddelen, maak antibioticakuren af en breng overgebleven geneesmiddelen terug naar de apotheek of milieustraat. Samen verminderen we de medicijnresten in ons water en houden we de bronnen voor ons drinkwater schoon. Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit.

Samenwerking

Dit 'inzamelpunt dichtbij' is mogelijk door een samenwerking van SAZ+ (Zeeuwse gemeenten, Evides Waterbedrijf en waterschap Scheldestromen), OLAZ (samenwerkingsverband van Zeeuwse gemeenten voor afvalverwijdering en -inzameling) en Zeeuwse apotheken.

Meer weten?

Bekijk de campagnevideo 'Ongebruikte medicijnen? Lever ze in!'. Wilt u meer lezen over waar uw drinkwater vandaan komt en wat de samenstelling is? Bekijk dan onze pagina’s over waterkwaliteit en -hardheid.

Campagne medicijnresten Evides drinkwater

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.