2020

Biodiversiteit op natuur- en bedrijfsterreinen Evides waterbedrijf

Evides is verantwoordelijkheid om haar bedrijfs- en natuurterreinen terreinen in goede staat te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verscheidenheid aan planten en dieren die ervoor zorgen dat de natuur (het ecosysteem) in balans is.

September 15, 2020
Rups in  een plant

Biodiversiteit op bedrijfsterrein Kralingen

In 2019  is onderzocht hoe de biodiversiteit op het bedrijfsterrein Kralingen van Evides verhoogd kon worden. Er zijn twee proeflocaties ingezaaid met een bloemrijk zaadmengsel. Dit zaadmengsel is geselecteerd op bloemen die veel insecten aantrekken, waaronder bijen en vlinders. Deze afgelopen zomer bleek dat de locaties zich ontwikkelden zoals was voorspeld, waardoor in september een groot deel van het grasland is ingezaaid. In stedelijk gebied zoals Rotterdam is een groene oase als dit terrein van grote waarde voor de flora en fauna.

Grasveld met bloemen op het bedrijfsterrein van Evides Waterbedrijf

Ingezaaid grasland op bedrijfsterrein Kralingen 

Zelfherstellend vermogen van ecosystemen

Een goedwerkend ecosysteem beschikt over het vermogen om verstoringen in de natuur tot op zekere hoogte op te vangen. Als een ecosysteem uit balans is, dan verliest het systeem  zijn zelfherstellende vermogen. Dit is zien  in onder andere onze bossen op de Brabantse Wal. De monoculturen aan dennenbossen hebben een verzurende werking op de bodem, waardoor veel planten en dieren die belangrijk zijn voor het ecosysteem zich er niet kunnen vestigen. Ook is te zien dat het ecosysteem in de Middel- en Oostduinen in Ouddorp uit balans raakt. Door een toename van stikstofdepositie zijn er bepaalde planten die sneller groeien dan planten die juist een stikstofarm ecosysteem (duinen) nodig hebben, waardoor deze ‘weggeconcurreerd’ worden. 

Daarom op de Brabantse Wal bomen geplant die verdere verzuring van de bodem tegengaan en zijn paarden en koeien in de Middel- en Oostduinen ingezet om het duinriet binnen de perken te houden.

Heidegras met bloemen in bloei

De heide in Ouddorp in bloei

Natuur inzetten als bronbeschermer

Een goed ecosysteem draagt bij aan de bescherming van onze waterbronnen. Doordat we onze waterwingebieden en productielocaties als natuurterrein beheren en beschermen, vinden er nauwelijks ongewenste activiteiten plaats en is de kans op een verontreiniging van een drinkwaterbron verwaarloosbaar. Tegelijkertijd helpen wij de natuur (lees: ecosysteem) een handje om onze bronnen te kunnen blijven beschermen. 

Duurzaam ondernemen

Met als kerntaak het leveren van drinkwater, zijn wij verankerd in de samenleving en vervullen we een maatschappelijke rol. We kiezen bewust voor duurzaam terreinbeheer om de bronnen voor het maken van drinkwater zo schoon mogelijk te houden en de natuur alle ruimte te geven om beter te ontwikkelen. Continu streven we naar verdere verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Dit doen we samen met andere organisaties, in de branche en in de waterketen.

Deel deze pagina
© 2024