2021

Evides, gemeenten en waterschappen ondertekenen bestuursakkoord water & klimaat

December 21, 2021
Foto van samenwerking waterkracht

Water is overal aanwezig in de stad. In huis maar ook buiten. Om wateroverlast of watertekort te voorkomen is goed waterbeheer belangrijk. Dit vraagt om nauwe samenwerking en bundelen van kennis en krachten. De gemeente Rotterdam en gemeente Capelle aan den IJssel, drie waterschappen (Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta) en Evides Waterbedrijf ondertekenden 20 december het bestuursakkoord water & klimaat.

Het veranderende klimaat, de bevolkingsgroei, de energietransitie, voortdurende innovaties en ook het verwijderen van vreemde stoffen zoals medicijnresten uit ons water zijn onderwerpen waarop de partners in en rond Rotterdam willen blijven samenwerken. En dat moet ook om de maatregelen die nodig zijn om prettig en veilig te blijven wonen en werken in de regio ook betaalbaar te houden. Door samen te werken kan het werk effectiever, efficiënter en goedkoper. Dat hebben de partners inmiddels ervaren en willen dat verder kracht bij zetten.

Een nieuwe richting aan de goede samenwerking

Goed waterbeheer met de beste oplossingen voor en met de burgers en ondernemers kan alleen door de juiste samenwerking. Zo’n goede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Het vraagt onder andere om een gedeelde visie, vertrouwen en actieve inzet. Met dit bestuursakkoord bevestigen de partners hun goede samenwerking en geven ze die een nieuwe richting. De samenwerking krijgt ook een naam: Alliantie Waterkracht.

Alliantie Waterkracht: “Met ons stedelij¬k waterbeheer staan we voor een grote uitdaging. In het bijzonder de klimaatverandering, de verdichtende stad en energietransitie hebben grote invloed op hoe we met water in de stad omgaan. Het is daarom tij¬d voor een nieuwe impuls. Gezamenlij¬k onze mouwen opstropen en overgaan tot actie. Alleen als we met elkaar in beweging komen, kunnen we ervoor zorgen dat ons waterbeheer blij¬ft functioneren. Nu en in de toekomst.”

Door intensiever samen te werken binnen Alliantie Waterkracht kunnen alle partijen er met elkaar voor zorgen dat er voldoende aandacht aan het belang van water wordt gegeven. En zorgen dat de stad veilig en leefbaar blijft. Voor burgers en ondernemers betekent dit een zo efficiënt mogelijke aanpak van de gevolgen van extreme weersomstandigheden, verbetering van de dienstverlening en het verder beperken van overlast door werkzaamheden in de buitenruimte.

Water raakt ons allemaal

Goed en voldoende drinkwater, bewust omgaan met drinkwater, een goed werkende riolering en afvalwaterzuiveringen, schone en gezonde singels en plassen en voldoende opslag en afvoer van regenwater. Het zijn verschillende kanten van het waterbeheer in de stad die allemaal met elkaar in verband staan. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijf hebben hierbij elk hun eigen taak. Omdat riolering niet werkt zonder een afvalwaterzuivering, regenwater een singel of groen nodig heeft om water op te slaan en er voldoende zoet water nodig is voor drinkwater is intensieve samenwerking een belangrijke voorwaarde.

Alliantie Waterkracht van start

Op 20 december 2021 hebben de partners hun handtekening gezet op hun deel van de ‘waterpuzzel’ waarmee ze Alliantie Waterkracht vormen: Wethouder Vincent Karremans namens de gemeente Rotterdam, wethouder Harriët Westerdijk namens gemeente Capelle aan den IJssel, hoogheemraad Paul van den Eijnden namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraad Manita Koop namens het Hoogheemraadschap van Delfland, heemraad Joke Geldhof namens waterschap Hollandse Delta, directeur Annette Ottolini namens Evides Waterbedrijf.

Alliantie waterkracht logo
Deel deze pagina
© 2024