2021

Evides opent grootste ruw water innamepompstation van Nederland

Evides Waterbedrijf heeft op woensdag 7 juli 2021 het innamepompstation Bergsche Maas in de Biesbosch geopend. Met een maximale capaciteit van 24 m3 per seconde is dit het grootste innamepompstation dat oppervlaktewater inneemt om drinkwater van te maken. Door deze grotere capaciteit van het nieuwe innamepompstation kan Evides nog selectiever én sneller haar spaarbekkens vullen. En hierdoor beter inspelen op de veranderende waterkwaliteit van de rivier de Maas.

July 7, 2021
Opening innameponpstation Bergsche Maas

Algemeen directeur Annette Ottolini is trots op het nieuwe innamepompstation: “De belangrijkste reden om hier een aantal jaar geleden in te investeren, was de klimaatverandering en de daarmee samenhangende wisselende waterkwaliteit in de Maas. Afgelopen jaren zien we een toename in het voorkomen van lage rivierafvoer van de Maas. Wanneer er minder water in de rivier zit, is de invloed van ongewenste stoffen op de waterkwaliteit groter. Belangrijk dat we daar als waterbedrijf flexibel op kunnen inspelen. Het nieuwe innamepompstation is ons antwoord hierop. We zijn nu in staat om nog sneller meer water in onze spaarbekkens, met ook hun rol in de natuurlijke voorzuivering van het water, in te nemen als de waterkwaliteit van de rivier de Maas op zijn best is. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst betrouwbaar drinkwater blijven leveren.”

Bekijk hier de video: Grootste innamepompstation voor ruw water in Nederland.

Betrouwbaar drinkwater voor 2 miljoen inwoners en bedrijven

In totaal heeft Evides 2,5 miljoen drinkwaterklanten. 80% van onze klanten gebruikt water dat gemaakt wordt van water uit de spaarbekkens in de Biesbosch en profiteert dus van het nieuwe innamesysteem. Vanwege het grote belang voor de volksgezondheid van het hebben van schoon en betrouwbaar drinkwater, worden er strenge eisen gesteld aan oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. Evides neemt alleen water in als de rivierwaterkwaliteit voldoet aan deze strenge eisen. Het nieuwe innamepompstation heeft een dusdanig grote pompcapaciteit waardoor het sneller water kan innemen dan voorheen. Hierdoor kunnen de spaarbekkens sneller gevuld worden, bijvoorbeeld na een tijdelijke innamestop. Normaal gesproken zet Evides een innamecapaciteit in variërend van 7 tot maximaal 15 m³/sec. Het nieuwe innamepompstation heeft een maximale capaciteit tot 24 m3 per seconde, die kan worden ingezet om de watervoorraad na calamiteit sneller aan te vullen, dit betekent omgerekend in minder dan twee minuten een gevuld olympisch zwembad.

Deltacommissaris Peter Glas verrichte, samen met Annette Ottolini, de opening van het innamepompstation. “Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer en droge perioden. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe dit nu al de aanvoer van voldoende drinkwater onder druk kan zetten. Dit grote innamepompstation in de Biesbosch is een belangrijke stap om de drinkwatervoorziening van zo’n 2 miljoen inwoners in Zuid-Holland en Zeeland toekomstbestendig te maken.”

Optimalisatie spaarbekkensysteem Biesbosch

Het complete spaarbekkensysteem in de Biesbosch werd al in de jaren ’60 van de vorige eeuw bedacht en gerealiseerd. Er werden drie spaarbekkens en innamepompstation Kerksloot gebouwd. Het ingenomen water verblijft 5 maanden in de spaarbekkens, waar het een natuurlijke voorzuivering ondergaat. Dit systeem wordt tot vandaag de dag nog gebruikt. Het incident in 2015 waarbij stroomopwaarts in de Maas pyrazol werd geloosd, vergrootte de urgentie voor de bouw van een innamepompstation met meer capaciteit. Door deze lozing kon Evides langere tijd geen water innemen uit de Maas.

Met de huidige capaciteit van het bestaande innamepompstation Kerksloot duurt het na een innamestop van één dag, acht dagen om deze hoeveelheid water weer aan te vullen. Het nieuwe innamepompstation Bergsche Maas is 8x sneller en kan deze hoeveelheid water daardoor in één dag al aanvullen.

Bij de bouw van het nieuwe innamepompstation is gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk de Bergsche Maas. Hierdoor verbetert ook de doorstroming in het achterliggende innamebekken De Gijster. Tevens is de bodem van De Gijster aangepast en is de vermenging sterk verbeterd. Door de kanten te verdiepen kan het waterniveau sterker variëren. Dit komt de flexibiliteit voor inname en de waterkwaliteit ten goede.

Zuiveringsfilosofie

De zuiveringsfilosofie van Evides, gericht op het leveren van kwalitatief goed drinkwater, bestaat uit drie stappen: bronbescherming, selectieve inname en robuuste zuivering. Evides beschermt haar bronnen tegen vervuiling; want wat er niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen. Evides werkt daarbij nauw samen met andere waterpartners om lozingen tegen te gaan en maakt zich sterk voor strenge regelgeving voor wat betreft lozingsvergunningen en de handhaving daarvan.Daarnaast beschermen we de bron via ons natuur- en terreinbeheer bij onze grondwaterwaterwingebieden en de duinen.

De tweede stap in de zuiveringsfilosofie is selectieve inname. Daarbij spelen we in op de kwaliteit van het water in onze bronnen. We nemen water in als de kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen en stoppen met innemen als de waterkwaliteit niet voldoet. De derde stap in het proces om drinkwater te maken, is de robuuste zuivering. Zo zorgen we al jaren voor betrouwbaar en gezond drinkwater voor 2 miljoen inwoners en bedrijven.

Spaarbekkens kloppende hart drink- en industriewatervoorziening

De drie spaarbekkens De Gijster, Honderd en Dertig en Petrusplaat in het Nationale Park De Biesbosch vormen het kloppende hart van de drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen Nederlanders en bedrijven in Zuidwest-Nederland, Zeeland en Noord-Brabant. In deze buffers wordt oppervlaktewater uit de rivier de Maas opgeslagen, zodat er altijd voldoende zoet water op voorraad is, selectieve inname mogelijk is en natuurlijke (voor)zuivering kan plaatsvinden. Van het water uit de bekkens maken we, na een zorgvuldig zuiveringsproces, drink- en industriewater.

Intensieve samenwerking

Bij de bouw van het nieuwe innamepompstation is afgelopen jaren intensief samengewerkt met verschillende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, de provincie Noord Brabant, adviesbureaus, aannemers en lokale belanghebbenden. Het ontwerp van het innamepompstation is zoveel mogelijk ingepast in het landschap.

Bekijk hier de aftermovie

Deel deze pagina
© 2024