2021

Minder overlast door slim samenwerken in Zeeland

De 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf gaan nauwer samenwerken in de buitenruimte via een gezamenlijk online platform.

January 26, 2021
Verkeersbord

Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen nog beter op elkaar af te stemmen hoeft de straat minder vaak open. Hierdoor ondervinden inwoners van Zeeland minder overlast. De partijen tekenden hiervoor op 27 januari de samenwerkingsovereenkomst AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven).

Het is uniek dat 16 deelnemende organisaties, provinciebreed, een overeenkomst sluiten om hun lange-termijnplannen (2-10 jaar vooruit) te delen én hiervoor gezamenlijk één online systeem gebruiken. Het geeft hen de mogelijkheid om lang voor de geplande uitvoerdatum de verschillende projecten op elkaar af te stemmen en slim te combineren. Alle partijen beschikken met dit platform altijd over de meest actuele projectinformatie.

Alle logo's van bedrijven die samenwerken in de samenwerkingsovereenkomst

Toename werkzaamheden

In de Zeeuwse bodem is het druk. En het wordt de komende jaren nog drukker als gevolg van de energietransitie. “Hierdoor krijgen klanten en omgeving veel vaker te maken met werkzaamheden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt samenwerking daarom steeds belangrijker. Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat we al in een vroeg stadium met een groot aantal partijen planningen op elkaar afstemmen.” zegt Koen Verbogt, Directeur Enduris.

De werkgebieden van overheden, netbeheerders en het waterschap overlappen elkaar. Door structureel samen te werken in heel de provincie Zeeland, willen de partijen voorkomen dat straten meerdere keren kort achter elkaar opgebroken worden op dezelfde plek. Burgemeester Vermue, gemeente Sluis, die als voorzitter van de VZG de overeenkomst ondertekent, licht dit toe: “Deze vorm van samenwerking is positief voor gemeenten en haar inwoners. Burgers ondervinden vaak hinder door opengebroken straten. Door nu structureel samen te werken kunnen we dit verminderen. Niet alleen op straat werken we meer samen, maar juist ook achter de schermen in de voorbereiding. Dat leidt tot direct resultaat op straat.”

Ook voor Evides Waterbedrijf staat bij werkzaamheden aan waterleidingen het beperken van overlast voor klanten zoveel mogelijk voorop. “We weten dat we als gevolg van de energietransitie te maken krijgen met een toename van werkzaamheden in de ondergrond door onderhoud, vervanging en de aanleg van kabel- en leidingnetten. Extra belangrijk dus dat we samen, met andere partijen die in de Zeeuwse buitenruimte aan het werk zijn, onze projecten nu nog beter op elkaar af kunnen stemmen.” aldus Annette Ottolini, Algemeen Directeur Evides Waterbedrijf.

Structureel samenwerken loont

De afgelopen jaren is een deel van de partijen in Zeeland al met een pilot gestart waarin ze na een intentieverklaring intensief zijn gaan samenwerken. En met succes, de organisaties stemmen steeds meer plannen en projecten in de buitenruimte onderling af. Nu gaan ze dit toepassen voor de lange-termijnprojecten en voor alle gemeenten in Zeeland. Zo kunnen de partijen gezamenlijk de hoogste maatschappelijke waarde creëren tegen de laagste maatschappelijke kosten. Het online platform is hiervoor een belangrijke tool. Tot nu toe hebben zij hierin totaal 580 plannen of projecten opgevoerd die worden beoordeeld op combinatiemogelijkheden.

(Kosten)efficiënt

Samenwerken in de buitenruimte is ook (kosten)efficiënt. Zo hoeft onder andere het werkterrein maar één keer te worden opgebouwd en afgebouwd, de weg maar eenmaal te worden afgezet en de straat ook maar één keer opnieuw te worden betegeld. Dijkgraaf Poppelaars benadrukt dit ook: “Door vooraf samen te werken en onze werkzaamheden te combineren, beperken we de keren waarbij omwonenden overlast ondervinden. Bovendien zorgt deze samenwerking ervoor dat we efficiënter en dus goedkoper werken.”

De eerste projecten waar de partijen samenwerken zijn al in uitvoering. In Scharendijke vervangen zij gezamenlijk de riolering, elektriciteit- en waterleidingen. En in Bruinisse vindt een gemeentelijke herinrichting van het kerkplein plaats, waarbij de nutsbedrijven meteen de elektriciteit- en waterleidingen vervangen. Medio april starten de partijen met een combinatieproject in Rilland en eind dit jaar staan er gezamenlijke werkzaamheden gepland in onder andere Zoutelande en Veere.

Wilt u meer weten over storingen en werkzaamheden? Lees verder. 

Deel deze pagina
© 2024