2021

Nieuwe Atlas als gids voor een schone Maas

De vernieuwde Atlas voor een Schone Maas is gedrukt. Een mooi resultaat van de “Schone Maaswaterketen”, de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en het Rijk om de kwaliteit van de Maas te verbeteren.

April 7, 2021
laptop met de atlas voor de schone maas op het scherm

De Atlas laat binnen het stroomgebied van de Maas zien hoe de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van de Maas.

De Maas is de bron voor drinkwater voor 7 miljoen mensen in Nederland en België. Het is daarom zaak dat de kwaliteit van de Maas goed beschermd wordt. De Atlas helpt daarbij. Maarten van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas licht toe: “Door het samenbrengen van verschillende informatiestromen geeft de Atlas inzicht in de activiteiten en locaties die de waterkwaliteit in het stroomgebied negatief kunnen beïnvloeden. Waar zitten bijvoorbeeld de grote lozers en hoe verloopt de waterkwaliteit langs de Maas?”

Nieuwe inzichten

Waterbeheerders en waterbedrijven kunnen op basis van die gegevens een goede risico-inschatting maken. Zo kan, wanneer nodig, het uitgebreide systeem om de Maaswaterkwaliteit te monitoren worden aangepast. Ook kan de Atlas hulp bieden bij het opsporen van verontreinigingen. De Atlas is vooral een instrument dat nieuwe inzichten geeft en de dialoog en samenwerking om de waterkwaliteit van de Maas te beschermen stimuleert. De Schone Maaswaterketen gaat de Atlas de komende jaren doorontwikkelen en zo veel mogelijk uitbreiden met informatie vanuit onze Maas-buurlanden. De Atlas is te vinden op  www.schonemaaswaterketen.nl/atlas.

Deel deze pagina
© 2024