2021

Nissewaard en Evides gaan voor drijvend zonnepark

Het volledig energieneutraal produceren van drinkwater en industriewater is een belangrijk doel van Evides Waterbedrijf. Ook de gemeente Nissewaard wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie en omarmt initiatieven om binnen de gemeente duurzame energie op te wekken. Beide partijen hebben daarom een intentieverklaring ondertekend voor de realisatie van een drijvend zonnepark op drinkwaterproductielocatie Berenplaat.

March 10, 2021
Luchtfoto van zuiveringslocatie Berenplaat met spaarbekken

Algemeen Directeur Annette Ottolini van Evides Waterbedrijf en Wethouder Igor Bal van de gemeente Nissewaard, ondertekenden op 10 maart 2021 de intentieverklaring. Beide partijen onderzoeken samen de mogelijkheden voor het plaatsen van drijvende zonnepanelen op het spaarbekken bij de productielocatie Berenplaat. Zonnepanelen zijn een duurzame energieopwekker. De opgewekte groene energie die Evides hier gaat opwekken, wordt ingezet voor het productieproces van drinkwater voor de klanten in Rijnmond en de Hoeksche Waard.

Bijdrage energietransitie

Nederland wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening en een zo groot mogelijke reductie van de CO₂-uitstoot. Ook Evides én de gemeente Nissewaard willen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Wethouder Igor Bal: “Om aan de doelstellingen voor de lange termijn te werken, moeten we nu al stappen nemen. Met een zonnepark op de Berenplaat zetten we een grote stap naar schone energie in onze gemeente. Uiteraard houden we bij de realisatie rekening met de belangen van de omgeving.”

Waterkwaliteit staat voorop

Eind 2018 heeft Evides een eerste zonnepark geopend op de productielocatie Braakman en in 2020 het eerste drijvende zonnepark, dat meedraait met de zon, bij de zuivering in Rotterdam. Annette Ottolini: “We vinden het belangrijk om onze bedrijfsvoering waaronder de productie van drinkwater energieneutraal te maken. Vanzelfsprekend mét behoud van een betrouwbare waterkwaliteit voor onze klanten en met respect voor mens en natuur. Dit bewaken we zorgvuldig.” 

Ecologie en natuur

Evides volgt nauwgezet of de installatie geen ongewenste neveneffecten heeft op de waterkwaliteit, de natuur en de ecologie in en om het bekken. Dit wordt al zorgvuldig gemonitord bij het drijvende zonnepark in Rotterdam, dat in de zomer van 2020 is geopend. Zo vinden er onder andere vogeltellingen plaatst.

Zonneparkontwikkelaars 

Het opwekken van duurzame energie doet Evides samen met externe experts op het gebied van energieopwekking en -levering. We gaan een samenwerking aan met een ontwikkelaar die het zonnepark financiert, plaatst en beheert. Deze partij is eigenaar van de panelen en Evides neemt de geproduceerde stroom af.

Belanghebbenden betrekken

Het drijvende zonnepark op Berenplaat verwacht Evides op z’n vroegst in 2024 te kunnen opleveren en in gebruik te nemen. In het proces worden de komende jaren ook de omgeving en andere belanghebbenden betrokken. Met diverse natuur- en milieuverenigingen is Evides inmiddels in contact getreden en direct omwonenden hebben een informatiebrief ontvangen. Evides onderzoekt tevens de mogelijkheden om drijvende zonneparken te plaatsen op de spaarbekkens van andere productielocaties.

Deel deze pagina
© 2024