2021

Onderhoud natuur in bos Ossendrecht is klaar

September 17, 2021
Een machine bij een winningsput.

Vanaf midden augustus voerde Evides Waterbedrijf onderhoud uit aan het bos in het waterwingebied Ossendrecht. Het onderhoud was nodig om het bos toekomstbestendig te maken: Evides werkt aan een gevarieerd bos met veel verschillende soorten bomen en struiken van een gevarieerdere leeftijd. Om ruimte te maken voor jonge boompjes zijn hier en daar bestaande naaldbomen gekapt. Dit werk is nu gereed. De volgende stap is dat in oktober en november nieuwe inheemse bomen worden geplant.

Nestkastjes en bankjes

De werkzaamheden verliepen voorspoedig. Het hout van de bomen die gekapt worden, wordt hergebruikt op allerlei manieren. Rechte boomstammen verzagen we bijvoorbeeld tot planken. Een sociale werkplaats in Hulst maakt daar nestkastjes van. Ook maakt Evides houten banken, die we bij onze pompstations zullen plaatsen. Zo keren de bomen weer terug in een andere vorm.

Nieuwe bomen planten

In oktober en november gaan we ruim 1500 jonge inheemse bomen en struiken terugplanten, zoals de hazelaar, eik, haagbeuk en winterlinde. Deze bomen horen thuis op de Brabantse Wal. Het bladafval van een winterlinde zorgt bijvoorbeeld voor een gezond bodemleven. Zo krijgen we een gezond bos met een hoge biodiversiteit in ons waterwingebied. Er zijn bewuste keuzes gemaakt over welke boom waar geplant wordt. Hiervoor, en voor het maken van de bijbehorende beheerplannen, maakt Evides gebruik van de kennis van de Bosgroep. Zij hebben expertise over het gebied en de natuur.

Bos van de toekomst

In de waterwingebieden van Evides Waterbedrijf beschermt de natuur de kwaliteit van de drinkwaterbronnen. De Ossendrechtse bossen waren in de jaren ’70 een productiebos voor de Limburgse mijnbouw. Het hout van de aangeplante grove en Corsicaanse dennen werd gebruikt in de mijnen. De mijnen sloten en het hout was niet meer nodig. Omdat alle bomen tegelijk geplant zijn, gaan die bomen uiteindelijk ook allemaal rond dezelfde tijd dood. Om ook in de toekomst een vitaal bos te behouden, kiest Evides nu voor verjonging. Deze verjonging wordt heel gefaseerd aangepakt. Pleksgewijs worden enkele bestaande bomen gekapt. De jonge aanplant krijgt daardoor voldoende licht om te groeien. Bovendien geven we hiermee gezonde en goede bomen meer ruimte, zodat zij in de toekomst uit kunnen groeien tot woudreuzen. Op die manier werkt Evides toe naar een gezond en toekomstbestendig bos.

Deel deze pagina
© 2024