2021

Onderhoud voor toekomstbestendig bos Ossendrecht

August 5, 2021
Wandelaars in een Evides waterwingebied.

Vanaf 9 augustus voert Evides Waterbedrijf onderhoud uit aan het bos op het waterwingebied in Ossendrecht. Het onderhoud is nodig om het bos toekomstbestendig te maken: een meer gevarieerd bos met meer soorten bomen en struiken en een gevarieerdere leeftijd van de bomen. Om dit mogelijk te maken worden sommige bestaande naaldbomen gekapt en in het najaar worden nieuwe inheemse bomen geplant.

Tijdelijke afsluiting paden

Het onderhoud wordt uitgevoerd in het gebied rondom de OLV ter Duinenlaan in Ossendrecht: het gebied tussen het Wasseven en de Boudewijngroeve. Bij de ingangen van het bos komen bordjes te hangen waarop de werkzaamheden staan vermeld.

Voor het uitvoeren van het onderhoud zijn grote machines nodig, daarom worden voor veiligheid soms wandel- en fietspaden tijdelijk afgesloten. Deze afsluitingen duren slechts enkele dagen. Er blijven altijd voldoende paden over om gebruik te blijven maken van het bos.

Bos van de toekomst

Evides Waterbedrijf beheert de natuur in de waterwingebieden als bos. De natuur beschermt hier de kwaliteit van de drinkwaterbronnen. De Ossendrechtse bossen waren in de jaren ’70 een productiebos voor de Limburgse mijnbouw. Het hout van de aangeplante grove en Corsicaanse dennen werd gebruikt in de mijnen. De mijnen sloten en het hout was niet meer nodig. Omdat de bomen tegelijk geplant zijn, gaan die bomen uiteindelijk ook allemaal rond dezelfde tijd dood. Om ook in de toekomst een vitaal bos te behouden kiest Evides nu voor verjonging. Deze verjonging wordt heel gefaseerd aangepakt. Op enkele plekken worden enkele bestaande bomen gekapt. In het najaar plant Evides daar de jonge aanplant, die dan voldoende licht krijgt om te groeien. Ook krijgen door deze manier van werken gezonde en goede bomen ook meer ruimte, zodat zij uit kunnen groeien tot een soort woudreuzen. Op die manier werkt Evides toe naar een gezond en toekomstbestendig bos.

Nieuwe inheemse bomen

Er zullen straks diverse inheemse bomen aangeplant gaan worden, zoals de hazelaar, eik, haagbeuk en winterlinde. Deze bomen horen thuis op de Brabantse Wal. Het bladafval van een winterlinde zorgt bijvoorbeeld voor een gezond bodemleven. Zo krijgen we een gezond bos met een hoge biodiversiteit in ons waterwingebied.

Er zijn bewuste keuzes gemaakt over welke boom waar geplant wordt. Hiervoor, en voor het maken van de bijbehorende beheerplannen, maakt Evides gebruik van de kennis van de Bosgroep. Zij hebben expertise over het gebied en de natuur.

Nestkastjes en bankjes

Het hout van de bomen die gekapt worden, wordt hergebruikt. Bomen verzagen we tot planken en in een sociale werkplaats in Hulst worden er nestkastjes van gemaakt. Ook willen we houten banken maken, die we plaatsen bij onze pompstations. Zo keren de bomen weer terug in een andere vorm.

Deel deze pagina
© 2024