2021

Optimalisatie productieproces in de Middel- en Oostduinen

Afgelopen winterperiode werkte Evides Waterbedrijf aan het vernieuwen van de pompkelder nabij productielocatie Ouddorp. Om drinkwaterleveringen te kunnen blijven garanderen op het eiland Goeree-Overflakkee, is de pompkelder en vacuüminstallatie in de duinen gerenoveerd.

April 8, 2021
pompkelder in de duinen

Hiermee draagt Evides bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit voor de zoetwaterbeschikbaarheid en kunnen de bronnen gedurende de zomerperiode weer voldoende water leveren aan de zuivering op productielocatie Ouddorp.

Om het in de duinen geïnfiltreerde oppervlaktewater op te pompen, zodat er drinkwater van gemaakt kan worden in productielocatie Ouddorp, gebruiken we een vacuüminstallatie. De bestaande pompkelder (circa 60 jaar oud) beschermt deze installatie tegen weersinvloeden en moest gerenoveerd worden.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Werken in een beschermd gebied

De locatie ligt midden in het duingebied (Natura 2000). Daarom hebben vooraf stakeholders betrokken en extra maatregelen genomen, zoals:

  • Werkzaamheden zijn uitgevoerd in de winterperiode, buiten het broedseizoen en buiten de toename van drinkwatervraag in de zomer;
  • De inzet van een elektrische kraan voor hijswerkzaamheden en elektronisch voertuig om stikstofuitstoot terug te dringen;
  • Om de natuur sneller te laten herstellen is de bovenste laag grond (het zadendek) bewaard en na de werkzaamheden teruggebracht.

Gefaseerde uitvoering werkzaamheden

Via een tijdelijke bronbemaling konden wij continue het waterpeil hoog houden in de omgeving, waarmee de natuur beschermd werd. De nieuwe kelder is bovendien uitgevoerd in een stevige brede betonnen constructie om de hoge waterdruk uit de grond tegen te gaan. Om de bestaande leidingen op de nieuwe vacuüminstallatie aan te sluiten heeft de aannemer het muurdoorvoerstuk in een speciaal frame gezet om het leidingwerk uit te lijnen.

Afronding 

In de afrondende fase zijn nu we bezig om de vacuüminstallatie hygiënisch betrouwbaar te maken.

Deel deze pagina
© 2024