2021

Verlegging transportleiding effectief gecombineerd

In het Westland is het noodzakelijk een drinkwatertransportleiding te verleggen in verband met de uitbreiding van een tuindersbedrijf.

January 29, 2021
Man in Evides werkkleding poserend voor een bouwplaats

De afdeling Infra bij Evides Waterbedrijf keek echter verder dan deze werkzaamheden. “Nu we toch de leiding aan moeten passen, wat kunnen we nog meer doen om ongewenste situaties op te lossen en voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen?” Projectleider Eelco Hooglander vertelt hoe een aanvraag leidde tot een groot project met veel win-win situaties.

Eelco: “Door de aanvraag van de tuinder hebben we gekeken naar mogelijkheden om werkzaamheden effectief te combineren. Zo ligt er in hetzelfde tracé een particuliere leiding. Een ongewenste situatie omdat we hier wel verantwoordelijk zijn voor de drinkwaterkwaliteit maar niet voor het onderhoud van de leiding. Daarom hebben we gekeken of we deze ook in hetzelfde project kunnen verwijderen, wat we uiteindelijk ook gaan doen. Een andere ongewenste situatie die we oplossen is een bovengronds leidingdeel in de fietsbrug over het water ‘Kromme Zweth’. Dit leidingdeel nemen we buiten gebruik. Bovengrondse leidingdelen zijn minder gewenst, omdat ze eerder beschadigd raken en gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen. In de zomer warmt het drinkwater er sneller in op en in de winter is er eerder kans op bevriezing van het leidingdeel. We hebben het project zo ingestoken dat er een horizontaal gestuurde boring komt, waardoor het bovengrondse leidingdeel komt te vervallen.” Evides heeft in het project ook alvast rekening gehouden met aankomende gebiedsontwikkelingen van de Provincie Zuid-Holland, zoals het verbreden van de N222, de rotonde aan het begin van de Zwethlaan en het aanbrengen van een fietstunnel. “Die kunnen straks zonder bijkomende werkzaamheden van Evides plaatsvinden omdat we dit ook meteen meepakken in dit project.” vertelt Eelco.

Breed plan van aanpak

Op basis van de aanvraag is er door verschillende afdelingen breed gekeken naar mogelijkheden die zijn meegenomen in het project. Hiermee werken we (kosten)efficiënt en verminderen we de overlast voor de omgeving omdat we nu maar één keer in dit gebied aan het werk zijn in plaats van meerdere keren op termijn. Onderhoud en werkzaamheden aan leidingen zijn nodig om iedereen ook in de toekomst van betrouwbaar drinkwater te kunnen voorzien.

Horizontaal gestuurde boring

Op 18 februari vindt als hoogtepunt het intrekken van de DN400 stalen leiding in de horizontaal gestuurde boring plaats. Deze boring is circa 350 meter en kruist de rotonde van de Zwethlaan (de N222), de kern- en beschermingszones van het Hoogheemraadschap van Delfland en de primaire watergang ‘De kromme Zweth’. Het diepste punt van de boring ligt ca. 25 meter onder maaiveld.

Start werkzaamheden

In januari zijn de voorbereidingen gestart en begin februari zijn de werkzaamheden bij de Zwethlaan in Honselersdijk ook zichtbaar.

Wilt u meer weten over storingen en werkzaamheden? Lees verder. 

Deel deze pagina
© 2024